Länkar

Yrken

2012-11-09Håkan Skogsjö
Intitiativ till ett samarbetsprojekt om knektarna vid de 96 rusthållen i Fellingsbro socken i Västmanland.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Om Ljungby kompani vid Kronobergs regemente med uppgifter om soldaterna som tjänat vid kompaniet.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här finns möjligheter att söka bland över 200.000 indelta soldater (knektar, ryttare och båtsmän) som blivit registrerade inom de olika soldatregisterprojekt som finns runt om i Sverige. Men databasen, som tidigare funnits distribuerad via CD-skiva, fungerar bara som ett personregister. Den som önskar ytterligare uppgifter om soldaten måste vända sig till det lokala soldatregister där registreringen gjorts. Och då kostar det en liten avgift per soldat. Omständligt, tyvärr.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Löjtnant Evert Wahlbergs (avliden 1999) imponerande forskningar om soldaterna och soldattorpen vid Södermanlands regemente presenteras här i en databas. Sök uppgifter bland närmare 20.000 soldater och över 1000 soldattorp!
2012-11-09Håkan Skogsjö
»Hernösands stifts herdaminne» innehåller biografier över präster som har varit verksamma inom gamla Härnösands stift. Verket utkom 1923-26. Här finns verket i form av pdf-filer.