Länkar

Yrken

2012-11-09Håkan Skogsjö
Förteckning över soldatregister runt om i Sverige som Krigsarkivet samarbetar med. Soldatregistren har som målsättning att upprätta datoriserade register med uppgifter om de indelta soldaterna och båtsmännen, deras familjer och boendeförhållanden.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Förteckning med biografiska och genealogiska uppgifter över alla soldater vid rotarna i Järbo socken i Dalsland under indelningsverkets tid.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Soldatregistret samlar uppgifter om dragoner, soldater och båtsmän som verkat i Bohuslän under det yngre indelningsverkets tid, 1685-1901. Tummen ner för den egendomliga inställningen att i ena meningen be om andras hjälp med projektet och i nästa begära 100 kr/familj för att dela med sig av uppgifterna. Det rimmar illa med det ömsesidiga givande och tagande av information utan att blanda in pengar som av tradition finns inom forskningen - åtminstone så länge det gäller uppgifter om enstaka personer eller familjer. Rådet måste bli: Kräv en hundring av soldatregistret för varje familj ni delger dem.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Handlar om svenskarna som kämpade för Finland i vinterkriget och fortsättningskriget. Bland annat finns biografiska uppgifter om de som stupade.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Förening som ordnar möten och symposier och ger ut skrifter samt har till uppgift att främja arbetet med ett nytt Göteborgs stifts herdaminne.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sveriges Sjömanshusmuseum har som mål och syfte att visa hur ett typiskt sjömanshuskontor såg ut, och hur sjömanshusen tillkom och verkade fram till dess avveckling 1969. Museet visar också en utställning om Sveriges krigsseglare under andra världskriget, för att hedra de ca 2.000 personer som omkom till sjöss inom och utom Skagerackspärren, i lejdtrafiken och i allierad tjänst. Till sevärdheterna hör också en kaptenssalong och en manskapsskans. Museet har också en omfattande forskningsverksamhet och ett innehållsrikt arkiv med bl.a. mönstringslistor på mikrofiche och ett fartygshistoriskt arkiv.