Länkar

Museer

2012-11-09
Länsmuseet i Västmanlands län. Länet omfattar delar av landskapen Västmanland och Uppland. Verksamheten beskrivs så här på hemsidan: Västmanlands läns museum bedriver en bred verksamhet i länets 11 kommuner med särskild inriktning på pedagogik och kulturmiljövård. Vi satsar på förnyelse och utveckling av verksamheten. Vår uppgift är 'att fördjupa kunskapen om det västmanländska kulturarvet, förmedla och väcka opinion, öka insikten om det förflutna och berika perspektiven på samtiden och framtiden'. Museets kontor, utställningslokaler, museibutik, arkiv och bibliotek finns på Västerås slott.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Museet förmedlar bergshanteringens historia och samspelet mellan människan och de resurser som kulturen och naturen ger.
2012-11-09
Hallwylska palatset, hus nr 4 vid Hamngatan i Stockholm, uppfördes 1893-1898 som privatbostad åt greve Walther von Hallwyl och hans hustru Wilhelmina, f. Kempe. Byggnaden, som förklarades byggnadsminnesmärke 1949, anses vara Isak Gustaf Clasons mest betydande verk bland privatbostäder. Hallwylska palatset donerades 1920 till svenska staten, och sedan dess står tiden i palatset stilla.
2012-11-09
Här hittar du mer än 200 länkar till digitaliserat kulturarvsmaterial som foton, arkivhandlingar och kartor. Allt med koppling till Ångermanland och Medelpad.