Länkar

Medeltiden

2012-11-09
Sällskapet Runica et Mediævalia bildades 1990. Sällskapet vill främja forskning om runor och om medeltidens språk, kultur och samhällsliv, främst genom utgivning av skriftserien Runica et Mediævalia, uppdelad på serierna Scripta maiora, Scripta minora, Opuscula och Lectiones.