Länkar

Landskap

2019-08-27Håkan Skogsjö
Hembygdsföreningen i Hultsfred presenterar här torp och backstugor i trakten. Uppgifterna är hämtade från en sedan länge slutsåld bok av Rune Frode och inskrivningsarbetet har gjorts inom ramen för EU-projektet Lotus.
2019-08-27Håkan Skogsjö
Peter Rydén samlar information om Tabergs bergslag: socknarna Barnarp, Månsarp och Sandseryd. Här finns främst historisk information samt en del fotografier. Bl.a. en konstruerad flyttningslängd under utbyggnad för framför allt Månsarps socken.
2019-08-27Håkan Skogsjö
Detta är arkivet för alla som forskar om Stockholm och Stockholmssläkter. Arkivet fungerar också som landsarkiv för Stockholms län.
2019-08-27Håkan Skogsjö
Här finns följande äldre verk om Dalsland publicerade i fulltext: - Grefskapet Dal af Anders Lignell (1851). - Från en gammal svensk småstad av Gustaf Björlin (1918). - Nya svenska resebilder av N. P. Ödman (1907) (utdrag). - Beskrifning öfver Färglanda Pastorat av Johan Hammarin (1844). - Antiqvariska Anteckningar om Tydje socken (ca 1844). - Sockenbibliotek av J. Lundberg (1844). - Tal för Grinstads Menighet på Dals Land av Carl Manderfelt (1799). - En åttiårings minnen af Aug. Edv Lilliestierna (1875). Dessutom två nyare arbeten: - Indelta soldater för Järbo rote av Ulf Dolling. (1996) - Fattigvården i Järbo socken av Ingalill Regeskog. (1984)
2019-08-27Håkan Skogsjö
Medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund som verkar i Trollhättan med omnejd.
2019-08-27SSF
Göteborgs-Emigranten är ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Göteborg (arkivmyndighet och -depå för Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län), Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborgs kommun (Göteborgs Stadsmuseum) och Riksföreningen Sverigekontakt. Projektets mål är att dokumentera och beskriva Göteborgs emigrations- och immigrationshistoria genom registrering av emigranter och immigranter, insamling av emigrantminnen samt intervjuer med Göteborgs-emigranter m.m. Projektet startades 1983 på Gunnel Bogärdes initiativ av Riksföreningen Sverigekontakt och Landsarkivet. Riksföreningen hade sedan 1908 drivit ett utlands-svenskt museum och till sitt arkiv samlat en rad dagböcker, brev och tryck rörande emigranter samt ägnat en stor del av sin verksamhet åt utlandssvenskarna. Landsarkivet i Göteborg och sin dåvarande landsarkivarie Gösta Lext lät redan 1959 påbörja personregistreringen av passagerarlistorna och alltsedan dess har Landsarkivet gjort stora insatser för emigrantforskningen.

Annonser