Länkar

Länder

2019-02-04Håkan Skogsjö
»Migrationsinstitutet grundades år 1974 och verkar i Åbo. Migrationsinstitutets uppgift är att främja insamling, tillvaratagning och dokumentering av forskningsmaterial som ansluter sig till migration, att utföra och främja migrationsforskning, att utge vetenskapliga undersökningar och framställningar om migration och att utveckla samarbetet mellan högskolorna och de olika samfunden inom branschen såväl i hemlandet som utomlands. Migrationsinstitutet i Åbo är landets enda institution som är specialicerad på forskning om migration och dokumenterar densamma.»
2018-06-13
Släktforskning i Tjeckien
2017-09-26Håkan Skogsjö
En fyllig länklista för den som vill veta vad som finns på Internet om Norge som intresserar släktforskare.
2014-03-19Håkan Skogsjö
Förteckning över svenska ortnamn i Finland med uppgift om var orterna/platserna ligger och hur namnen uttalas.
2012-11-16
There are 336183 individuals and 119230 families representing 29590 surnames in this database.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Den här databasen innehåller uppgifter om 29.000 danska ortnamn (sognar, härader, etc).