Länkar

Källor

2012-11-09
Fakta och hjälpmedel för släktforskning och hembygdsforskning i den del av Västergötland som hörde till Göteborgs och Båhus län (Göteborgs och Bohus län). En sida för varje socken, härad, stad och fögderi: · Indelning (pastorat, tingslag och fögderier samt ändringar i församlingsindelningen). · Länkar till arkivförteckningar (kyrkoarkiv, domstolsarkiv, länsstyrelse, kronofogdar, häradsskrivare och länsmän). · Länkar till avskrifter. Andra länkar: · Regionala och lokala arkiv, bibliotek och museer. · Föreningar. Dessutom: · Göteborgs äldre församlingsindelning.
2012-11-09
En sida för den som är intresserad av domboksforskning. Här finns tips om hur och var man forskar, förklaringar och länkar med domboksanknytning. Dessutom register och avskrifter från Viste härad i Västergötland.
2012-11-09
Här hittar man bland annat fotografier, litteraturtips, filmer, ritningar, gamla dokument och litteratur i fulltext som berättar om Stockholm och stockholmare i olika tider. Stockholmskällan samordnas av Utbildningsförvaltningen i Stockholm och på webbplatsen finns även pedagogiska exempel på hur du kan arbeta vidare med källorna. Materialet är ett urval av det som finns i samlingarna på Stadsarkivet, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och Utrednings- och statistikkontoret i Stockholm.
2012-11-09
Här kommer avskrifter av mantalslängder att läggas upp från Skaraborgs län från 1600-talet och 1700-talet. Främst rör det sig om häraderna: Kålland, Kinne, Kinnefjärding samt socknar i södra Vadsbo. Här hoppas jag att även andra forskare som har avskrifter från dessa trakter vill bidra med sitt material till hemsidan. Tanken är ett flertal skattelängder för exempelvis Skalunda och Horn socken i Skaraborg ska finnas här. I dessa socknar har kyrkoböckerna brunnit och en rekonstruktion av kyrkböckerna bör göras. Mantalslängderna kan bli grunden för detta arbete som jag hoppas kommer att kunna göras av intresserade släktforskare i framtiden. (maj 2009)

Annonser