Länkar

Källor

2012-11-09Håkan Skogsjö
Vid branden i Båstad 1870 förstördes de gamla kyrkböckerna för Hovs socken. Grundad på mantalslängderna för Hov, som finns bevarade i en nästan obruten årsföjd från 1719 (endast åren 1720-23, 1741, 1746 och 1752 saknas) och kompletterat med bl a bevarade bouppteckningar har jag gjort en rekonstruktion av person- och familjedata för socknens invånare för åren 1719 - 1870. Rekonstruktionen av familjedata möjliggör skapandet av anträd med för några familjer upp till 5 anor.
2012-11-09
ArkivDigital färgfotograferar originalmaterialet som finns bevarat vid Landsarkiven, från det att kyrkbokföringen startade på 1600-talet fram till sekretessgränsen och gör det tillgängligt på Internet via sin online-nättjänst ADOnLine2. Bilddatabasen innehåller idag (2011-05-02) över 27 miljoner bildsidor och 0,5 miljoner bilder läggs till varje månad. På de två sista i raden av arkiv där ArkivDigital arbetar, Jämtland och Gotland, är produktionen i full gång och materialet (till 1895) beräknas bli tillgänglig under sommaren 2011. Förutom kyrkböckerna har ArkivDigital mycket annat material, t.ex. bouppteckningar från flera stora län. Allt material indexeras med så kallad NAD-kod (Nationella ArkivDatabasen) ned till sidnivå. Till varje bild i bilddatabasen finns en unik kod kallad AID. AID kan användas att dokumentera en sidas förekomst i Arkiv Digitals databas och är samtidigt en hjälp att hitta tillbaka till en specifik bild. Allt material som finns i bilddatabasen kan också levereras på CD/DVD-skivor.
2012-11-09
Här samlar utgivaren fakta om Stora Malm socken, Oppunda härad i Södermanlands län. Här finns avskrifter över mantalslängderna för Stora Malm mellan åren 1642-1715. Likaså kyrkoräkenskaper för åren 1640-1703. Materialet återges bl.a. sorterat på normerade gårdsnamn.
2012-11-09
Pdf-fil producerad av Harry Lönnroth vid Inst för språk- och översättningsvetenskap vid Tammerfors universitet
2012-11-09
Finlands släkthistoriska förening (FSHF) grundades år 2004. Vi har frivilliga som skannar in kommunionböcker (husförhörslängder). Det kostar ingenting att använda vårt digitala bildarkiv! Om ni vill understöda föreningen så bli medlem. Bildarkivet innehåller 1 803 böcker, 395 861 bilder (29.01.2007).
2012-11-09
Avskrifter av katekismilängder från Tving 1683, 1696, 1717 och 1727 samt mantalslängder för samma socken 1715 samt 1719-1723. En del finns på sidan gratis, en del får man köpa.

Annonser