Länkar

Källor

2012-11-09Håkan Skogsjö
Avskrifter av ordinära källor för 1600-talets första hälft inklusive gårdsvis sammanställning och familjehypoteser. Arbetet fortsätter med 1600-taltes andra hälft. Här finns också flera antavlor publicerade med tyngdpunkten på Östergötland samt utredningar över smedsläkterna Lilja och Liljesson, släkten Solenius från Stockholm och släkten Lönnqvist från Strete, Bringetofta (F). Vidare en stamtavla för Gudmund Larsson (1618-1695) (ättlingar till länsmannen Gudmund Larsson. Släkten Lundbom från Lundby, Risinge, Östergötland) samt en stamtavla för Mauritz Jacobsson Höök (skattmästaren på Lövsta slott med rötter från Hökhult, Kisa). Med mera.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En sida som nog berättar det mesta om Tingstäde, allt från den nedlagda bensinmackens historia och falsklarmet 1984 i den likaledes nedlagda ICA-butiken till undersökningen av silverskatten från Karls och en förteckning över alla som gift sig i socknen mellan 1688 och 1860, enligt vigselboken. Kort sagt: Är du intresserad av Tingstäde är det här du ska läsa! Här nu också GUTAR FöRR om gutar på 1900-talet, gårdsbeskrivningar, om olyckor på 20, 30 och 40-talet och om brott 20, 30 och 40-talet, m. m.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Renskrift av tingsprotokollen 1662-67, gjord av Folke Almegius. Här finns också en del annat material ur Orust och Tjörns domböcker.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sökbar länklista till det källmaterial för släktforskare som är tillgängligt på Internet.
2012-11-09
Kommer din släkt från Gräsö, eller är du bara intresserad av öns historia? Här på Gräsöarkivet hittar du historiska dokument som kan berätta mer. Bläddra i handlingarna eller läs mer om de personer som levt, odlat upp och brukat de marker där du nu kanske bor eller har ditt fritidshus. På sajten finns en databas över samtliga som bott på Gräsö från slutet av 1600-talet till idag, med avskifter av födda, vigda, döda, flyttade, bouppteckningar, folkbokföringar mm kopplade direkt till respektive person.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Avskrifter av kyrkböckerna (födelse-, vigsel- och dödböcker samt husförhörslängder) från 1800-talet för Gamleby socken i Småland. Dessutom presenteras den egna släkten.