Länkar

Källor

2012-11-09Håkan Skogsjö
Hur stor var befolkningen i din församling på 1700-talet? Vad dog man av? Hur många barn föddes utanför äktenskap? Detta och många andra frågor kan man få svar på genom att besöka Demografiska databasens hemsida där du har möjlighet att söka i deras digitalisering av Tabellverket 1749-1859. Tabellverket är beteckningen för den befolkningsstatistik som fördes av prästerna i alla svenska församlingar. Detta material ligger nu fritt sökbart på Internet. Ca 255.000 formulär för omkring 2.500 församlingarna finns tillgängliga.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En utmärkt sammanfattning över de svenska skatternas historia. Ursprungligen en artikelserie av Susanne Löwnertz som första gången publicerades i RSV Info åren 1982-83. Här finns hela serien samlad i en enda html-fil, som tar en stund att ladda ner.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En artikelserie av kyrkobokföringsinspektör Arvid Wannert, ursprungligen publicerad i RSV Info åren 1979-82. Artiklarna behandlar den svenska folkbokföringens historia under tre sekler - fram till 1900-talet.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En plats för alla som släkt- och hembygdsforskare med intresse för Vårdnäs socken i Östergötland. Här finns information om källmaterialet och dessutom är många källor publicerade, bland annat alla mantalslängder före år 1800 samt vigsel- och dödböckerna 1661-1810 och födelseboken 1696-1810.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Registret omfattar åren 1861-1915. Det är sorterat dels kronologiskt, dels på familjenamn och dels på tilltalsnamn. Stavningen följer den stavning som finns i originalkällan. Uppgifterna är kontrollerade mot husförhörslängder och församlingsböcker och kommentarer med röd text har tillfogats. Även inflyttningar som finns i husförhörslängder/församlingsböcker, men inte i inflyttningslängden redovisas (dessa uppgifter är helt i rött).
2012-11-09Håkan Skogsjö
Avskrifter av kyrkböckerna för Kyrkås socken i Jämtland för åren 1693-1861.