Länkar

Källor

2012-11-09Håkan Skogsjö
Vigselregister för samtliga socknar på Gotland, omfattande åren 1658-1860. Registret omfattar drygt 36.000 poster. Registrets upphovsman är >Olle Överby, tel. 08-726 7682 (a), 08-81 52 20 (b)
2012-11-09Håkan Skogsjö
Avskrifter av domböcker för åren 1647-1674. Tingslaget omfattar socknarna Hammerdal/Gåxsjö och Ström/Alanäs.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Uppgifter om födda i Ströms socken i Jämtland 1694-1790. Här ingår också de byar som senare lades under den nybildade Alanäs socken. En del barn från byarna Hallen (Hammardals socken) samt Stamsele och Täxan (då i Ramsele socken) finns också noterade i Ströms födelsebok.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Omfattar församlingarna Västra Karup, Torekov och Hov i Skåne. Här finns avskrifter av kyrkböckerna för Torekov upplagda, klicka på länken Släktforskning eller Pastoratets kyrkböcker.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Register till kyrkböckerna för socknarna Stenkyrka, Klövedal, Rönnäng, Klädesholmen och Valla i Bohuslän. Även register till lysningssedlar och inflyttningssedlar och en del andra udda källor, samt Vallas första catechesimilängd.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Register till födelse-, vigsel- och dödböckerna, som har kompletterats med uppgifter ur husförhörslängderna.