Länkar

Källor

2012-11-09Håkan Skogsjö
Renskrift av rättegångsprotokollen, gjorda av Magnus Lindskog.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Detta är ett register som ger sidhänvisningar till de tjocka mantalslängdsvolymerna.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här finns avskrifter av kyrkböckerna för Skee och några grannsocknar (Hogdal, Lommeland, Näsinge, Strömstad, Tjärnö samt Lur) och historiska uppgifter för gården Rellen i socknen.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Genealogiska Samfundet i Finland håller på att lägga upp Finlands kyrkböcker på Internet. Det är de Svarta böckerna (avskrifter av födelse-, vigsel- och dödböcker samt flyttningslängder) som överförs till datamedium och publiceras på Internet.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Om kyrkböckernas historia och den kyrkliga indelningen med mera.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Nedladdningsbara register - Emigranter och immigranter från och till Örebro län 1840-1930, - sockenstämmoprotokoll från Asker, - domböcker från Karlskoga härad, - bouppteckningar från Askers härad 1803-1903, Askersunds stad 1748-1902, Edsbergs härad 1738-1902, Glanshammars härad 1772-1903, Fellingsbro härad 1760-1898, Grimstens härad 1740-1809 och 1817-1905, Grythyttans och Hällefors härad 1755-1903, Hardemo härad 1738-1905, Kumla härad 1748-1905, Nora stad 1733-1899, Sköllersta härad 1739-1903, Sundbo härad 1742-1902, Örebro härad 1776-1903 samt Örebro stad 1635-1901. - ortnamnsregister för Kils församling 1727-1930