Länkar

Källor

2012-11-09Håkan Skogsjö
Genline har lagt upp alla Sveriges kyrkböcker, från det att kyrkbokföringen startade på 1600-talet till ca 1897, på Internet. Bildarkivet som består av skannade sidor ur originalböckerna är till 99.95 procent komplett. Helt komplett beräknas bildarkivet bli under augusti/september 2006. En utförlig lista på allt inlagt material finns här hos Genline.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sammanställningen på hemsidan systematiserar uppgifter om indelning, förande och förvaring av kyrkoböcker m.m. från äldsta tid fram till 1989. Förteckningen bygger matriklar, landsarkivens historiska redogörelser, folkräkningsredogörelser och många andra källor. Uppgifterna har registrerats på data vid den demografiska databasen i Umeå. Huvudförteckningen innehåller 4 381 församlingsnamn och kompletteras av flera speciella förteckningar över särskilda slag av församlingar, förlossningsanstalter m.m.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här finns intressanta uppgifter för den som släktforskar i Vifolka härad i Östergötland, bland annat - Register till vigda i Vifolka härad till år 1800. - Avskrifter/utdrag ur Vifolka dombok 1599-1636 (alla mål). - Avskrifter av skattelängder från socknar i Vifolka härad. - Information om Vifolka härad i ett historiskt perspektiv.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Vi har samlat alla personer som har haft någon anknytning till Ask och Konga. Eller gjort en rekonstruktion av kyrkböckerna som det ofta kallas. Prästgården brann 1820 , med den alla böckerna. Därför har vi koncentrerat oss främst på tiden före 1820. (maj 2009)
2012-11-09Håkan Skogsjö
Brent Ericson har skrivit av Lindesbergs kyrkböcker (Västmanland). Här finns möjlighet att läsa och söka i materialet. På engelska.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Avskrifter av de äldsta kyrkböckerna i Kroppa och Lungsunds socknar, Värmland (till mitten av 1700-talet). Dessutom finns här särskilt noterade de »ströfynd» av folk från andra socknar som finns noterade i dessa kyrkböcker.