Länkar

Historia

2013-11-13Anders Ellerstrand
"Engelholmiana i Fokus" är en sajt med staden Ängelholm i centrum, men med utrymme för en hel del av det som angränsar. Exakt vad sajten kommer att handla om får vi bestämma tillsammans men så här tänker jag mig det: Historia - Jag är intresserad av Ängelholmsbygens historia. I begreppet "Ängelholmsbygden" lägger jag alla socknar inom nuvarande Ängelholms kommuns gränser. Det innebär Ausås, Barkåkra, Hjärnarp, Höja, Rebbelberga, Munka Ljungby, Starby, Strövelstorp, Tåssjö, Tåstarp och Össjö med sina byar. Skulle någon diskussion halka in på en angränsande socken är det helt i sin ordning! Personer - Jag är intresserad av människor som levt här, som varit med och påverkat stadens och dess omgivnings utveckling. I staden Ängelholm har min släkt bott i drygt 100 år, men räknar jag in byarna runtomkring har jag rötter här som sträcker sig åtminstone till 1600-talet. Platser - Jag är intresserad av platser. Det kan vara en skog eller en villa, en strand eller en skola. Hur såg här ut tidigare, vilka människor har verkat här, hur har utvecklingen sett ut? Alla som har någon anknytning till Ängelholmsbygden har också något att bidra med. Ett minne, en berättelse, en bild eller något annat. Tillsammans tror jag vi kan få det väldigt trevligt!
2012-11-09Håkan Skogsjö
Ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen samt göra dessa tillgängliga via Internet. Pilotprojektet är protokollen från Hallands län, som till stor del finns tillgängliga här i sökbar form. Ett utmärkt initiativ. Vi håller tummarna för en fortsättning med resten av Sverige! Januari 2003 finns protokoll från följande kommuner i databasen: Hallands län: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm, Varberg, Kalmar län: Oskarshamn, Jönköpings län: Jönköping.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Göteborgs universitetsbibliotek arbetar med att göra hela arkivet från det Svenska Ostindiska Compagniet tillgängligt och sökbart via webben. Detta digitaliseringsprojekt genomförs med stöd av Riksbankens jubileumsfond. Det är möjligt att söka efter dokument, personer och på ämne. Göteborgs universitetsbiblioteks arkiv från kompaniet är det största som finns bevarat samlat i Sverige. Det är på cirka 10000 sidor, 1,5 hyllmeter.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En av SVARs främsta uppgifter består i att göra de stora arkivsamlingarna tillgängliga för allmänheten. SVARs digitala forskarsal möjliggör sökandet av information om och ur statliga eller enskilda arkiv, information som är både person- och samhällsrelaterad. Här kan man forska om: Släkten, soldaten, emigranten, sjömannen, fabriksarbetaren, brottsmålen, fången, bilen och mycket mera. SVARs hemsida vänder sig till alla som är intresserade av information i det historiska arkivmaterialet, så som historiker, genealoger, men inte minst den breda allmänheten. SVAR riktar sig även till institutioner som högskolor, grundskolor, biblioteken och släktforskarföreningar med sina över 55.000 medlemmar.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Har till uppgift att stödja och utveckla lokalhistoriska forskning och utbildning och har en databas med register till kyrkböckerna för församlingarna kring Linköping (dock inte tillgänglig via Internet).
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sammanställningen på hemsidan systematiserar uppgifter om indelning, förande och förvaring av kyrkoböcker m.m. från äldsta tid fram till 1989. Förteckningen bygger matriklar, landsarkivens historiska redogörelser, folkräkningsredogörelser och många andra källor. Uppgifterna har registrerats på data vid den demografiska databasen i Umeå. Huvudförteckningen innehåller 4 381 församlingsnamn och kompletteras av flera speciella förteckningar över särskilda slag av församlingar, förlossningsanstalter m.m.