Länkar

Arkiv

2019-08-27Håkan Skogsjö
Detta är arkivet för alla som forskar om Stockholm och Stockholmssläkter. Arkivet fungerar också som landsarkiv för Stockholms län.
2019-08-27Håkan Skogsjö
Riksarkivets sidor med information om det svenska statliga arkivväsendet: riksarkivet, landsarkiven, krigsarkivet. Och mycket mer, som exempelvis om Svenskt Diplomatarium och Sveriges flagga samt numera också den Nationella arkivdatabasen (NAD).
2015-05-08Håkan Skogsjö
Landsarkiv för Uppland och Södermanland (utom Stockholm och Stockholms län), Dalarna, Västmanland och Närke.
2012-11-09Håkan Skogsjö
En av SVARs främsta uppgifter består i att göra de stora arkivsamlingarna tillgängliga för allmänheten. SVARs digitala forskarsal möjliggör sökandet av information om och ur statliga eller enskilda arkiv, information som är både person- och samhällsrelaterad. Här kan man forska om: Släkten, soldaten, emigranten, sjömannen, fabriksarbetaren, brottsmålen, fången, bilen och mycket mera. SVARs hemsida vänder sig till alla som är intresserade av information i det historiska arkivmaterialet, så som historiker, genealoger, men inte minst den breda allmänheten. SVAR riktar sig även till institutioner som högskolor, grundskolor, biblioteken och släktforskarföreningar med sina över 55.000 medlemmar.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Information den centrala institutionen för emigrantforskning i Sverige.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Sverige Amerika Centret i Karlstad är Sveriges äldsta institution för emigrationsforskning. Verksamheten startade år 1960 och hette fram till 2009 Emigrantregistret. Verksamheten har ett särskilt fokus på landskapet Värmland men har också numera ett riksintresse. Institutionen är belägen i ändamålsenliga lokaler i Residenset, Karlstad.

Annonser