Länkar

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/public_search.html

Kulturmiljöbild innehåller över 40.000 digitaliserade bilder på kulturmiljöer från hela landet, tagna från slutet av 1800-talet fram till idag. Här kan du söka efter intressanta och spännande byggnader, fornminnen, världsarv, städer, industriminnen och bilder på en mängd andra kulturmiljöer. Bilderna är från slutet av 1800-talet och framåt.