Länkar

http://www.heraldik.se/hs/

Heraldiska Samfundet bildades år 1992 av personer som förenades av ett gemensamt intresse för heraldik och angränsande historiska hjälpvetenskaper. Heraldik är läran om vapen, d.v.s. sköldemärken, symboler som är utformade enligt heraldikens regler. Samfundet består för närvarande av drygt 60 invalda ledamöter. Samfundet är tänkt att fungera som en akademi för den heraldiska vetenskapen och närstående ämnen. Heraldiska Samfundet har sitt säte i Stockholm.

Annonser