Länkar

Heraldik (och sigill)

2012-11-09Håkan Skogsjö
Heraldiska Samfundet bildades år 1992 av personer som förenades av ett gemensamt intresse för heraldik och angränsande historiska hjälpvetenskaper. Heraldik är läran om vapen, d.v.s. sköldemärken, symboler som är utformade enligt heraldikens regler. Samfundet består för närvarande av drygt 60 invalda ledamöter. Samfundet är tänkt att fungera som en akademi för den heraldiska vetenskapen och närstående ämnen. Heraldiska Samfundet har sitt säte i Stockholm.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Riksarkivet ansvarar för de statliga vapnen och ger rekommendationer åt kommuner och enskilda i vapenfrågor.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Nordisk heraldisk förening, stiftad 1959, som bland utger Heraldisk Tidsskrift.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här marknadsförs en CD-skiva med den introducerade adelns vapensköldar och medeltidsvapen (från Folkungarna till Vasa).
2012-11-09Håkan Skogsjö
På Wermlandsheraldik hittar du fakta och historik om heraldiska vapen i Värmland. Välkommen att fördjupa dig i den kulturhistoriska bakgrunden till allt från nyskapade socken- och föreningsvapen till våra äldsta stads- och släktvapen.

Annonser