Avatar

Leif Boström

Utloggad
Medlem sedan: 10 september 2004
Senaste inloggad: 1 juni 2017
Ort
Täby
Land
Sverige
Hemsida
http://familjenbostrom.se/genealogi
Om mig
Tekn lic, född 1961, mest intresserad av 1500- och 1600-talen främst i Norrbotten. Har skrivit boken "Nederkalix sockens familjer 1539-1739". Hemsida: http://familjenbostrom.se/genealogi.
Forskar i släkt(er)
Boström (samtliga släkter, främst från Norrland), ---Bure (från Skellefteå), ---Fordell (från Pedersöre, Finland), ---Kråka (från Luleå), ---Laestadius (från Ytterlännäs), ---Ottersten (från Otterstad), ---Pousard (vallonsläkt), ---Ruuth (från Luleå), ---Wallmon (från Valö).
Forskar i socken
Norrbotten Nederkalix, Överkalix, Råneå, Luleå, Piteå. ---Västerbotten Skellefteå, Lövånger, Burträsk, Bygdeå, Umeå. ---Lappland Lycksele. ---Ångermanland Nordmaling, Bjurholm, Anundsjö. ---Jämtland Bodsjö, Brunflo, Bräcke, Lockne, Revsund, Sundsjö. ---Medelpad Borgsjö. ---Hälsingland Bergsjö, Hudiksvall, Hälsingtuna, Idenor, Rogsta. ---Uppland Vendel, Viksta, Björklinge, Börstil, Hökhuvud, Skäfthammar, Rasbokil, Valö. ---Dalarna Orsa, Älvdalen. ---Närke Bo, Sköllersta, Svennevad. ---Östergötland Godegård, Klockrike. ---Västergötland Lidköping, Otterstad, Rackeby, Sunnersberg, Bolum, Broddetorp, Häggum, Norra Ving, Rådene, Stenum, Varnhem
Övrigt
Jag har bedrivit släktforskning på min fritid sedan 1970-talet. Hemsida: http://familjenbostrom.se/genealogi/ Använder Disgen, samt Microsofts program Excel och Word. ---Medlem i Genealogiska föreningen, Svenska genealogiska samfundet, DIS, Kalixbygdens forskarförening, Boden-Överluleå forskarförening, Lulebygdens forskarförening, Pitebygdens forskarförening, Södra Västerbottens släktforskare och Svenska heraldiska föreningen. ---Min forskning finns tillgänglig på Internet på min hemsida, mina antavlor på Rötter och i Disbyt-databasen. Observera att jag endast gör uppdateringar sporadiskt och att det därför kan finnas av mig kända felaktiga uppgifter på Internet. Jag har dessutom mer information som inte finns tillgänglig på Internet. ---Har skrivit boken Nederkalix sockens familjer 1539-1739. Mer information på http://familjenbostrom.se/nederkalix/ Kartläggning av samtliga Boström-släkter, med början i Norrland.
Släktutredning/artikel
Artiklar: ---Lucia Eriksdotters släkt i Vibbyn i Luleå socken, Släkt och hävd, nr 1, 2011, sid 162-168. DNA-genealogi, Ätt & Bygd nr 106, 2009, sid 19. ---Några Bensbysläkter, Lulebygdens forskarförenings medlemstidning nr 68, november 2009, sid 5-15. ---Mer om släkten Kråkas äldsta led, Lulebygdens forskarförenings medlemstidning nr 68, november 2009, sid 4. ---Leif Boström och Per-Olof Snell: Torneåborgares släktskap med personer i Kalix, Piteå och Skellefteå, Genos 3, 2008, sid 107-122. ---Från Östergötland till Norrbotten, Boden-ANAN nr 3, augusti 2008, sid 7. ---Mitokondrie-DNA i genealogin, Släkten nr 95, juni 2008, sid 10-11. ---Bodenbönder 1539-1720, Boden-ANAN nr 1, februari 2008, sid 4-9. ---Nils Nilsson (1605-1695), Ytterbyn 5, Kalix forskarnytt nr 3, oktober 2007. ---Bureättlingar i Piteå socken, Ätt & Bygd nr 97, september 2007. ---Hypotes om föräldrar till tre soldater, Kalix forskarnytt nr 4, november 2006. ---Erik Johansson Flygares familj, Kalix forskarnytt nr 3, oktober 2006. ---Anders Andersson (1689-1760), Tavelsjö 8, Släkten nr 85, december 2005. ---Birkarlar i Piteå socken, Ätt & Bygd nr 90, december 2005. ---Familjer i Nederkalix, Ätt & Bygd nr 89, september 2005. ---Anor till Per Olofsson och Lisbeta Nilsdotter i Sunderbyn, Lulebygdens forskarförenings medlemsblad nr 51, september 2005. ---Ättlingar till Henrik Larsson i Ängesbyn, Lulebygdens forskarförenings medlemsblad nr 50, maj 2005. ---Släkten Kråkas äldsta led, Lulebygdens forskarförenings medlemsblad nr 49, februari 2005. ---Bureättlingar i Luleå socken, Lulebygdens forskarförenings medlemsblad nr 48, november 2004. ---Anteckningar om familjer i Kallax, Lulebygdens forskarförenings medlemsblad nr 47, september 2004. ---Bok: Jag har skrivit boken: Nederkalix sockens familjer 1539-1739. Boken består av 855 sidor. Information finns på: http://familjenbostrom.se/nederkalix/ Nederkalix sockens familjer 1539-1739 är en unik sammanställning av uppgifter ur så gott som samtliga skriftliga källor under tidsperioden 1539-1739. Ambitionen är att ge en så heltäckande bild som möjligt av de personer som levde och verkade i Nederkalix och samhället de levde i. Boken vänder sig främst till släkt- och hembygdsforskare samt andra intresserade av släkt och hembygd, företrädesvis med rötter i eller intresse av Nederkalix socken. På socknens ungefär 200 gårdar redovisas de personer som bott där familjevis, med uppgifter om gården där personen är född samt datum för födelse, vigsel och död. Information från saköreslängder, domböcker och andra källor refereras i anslutning till personerna det gäller. Några skattelängder redovisas i sin helhet för Nederkalix socken. Av visst vetenskapligt intresse är en analys av familjestorleken, en genomgång av vilka förnamn som användes samt en analys av brott och straff. Dessutom finns en beskrivning av beskattning och näringar samt en redogörelse för krig och soldater. Den tidsperiod jag valt att studera, 1539-1739, är mycket intressant. Från 1539 börjar det finnas skriftliga källor i större omfattning för socknen, i Västerbotterns landskapshandlingar. Källorna är mer svårtillgängliga än för perioden efter 1739. Att gå igenom dem tar mycket lång tid. Jag har hållit på med att samla material till boken i mer än 10 års tid. Det har varit mycket spännande och intressant. För tiden före 1644 behandlar jag den del av Kalix socken som sedan bildade Nederkalix. Dvs, det geografiska området omfattar nuvarande Kalix kommun. Innehållet i boken är: - Texter om Nederkalix socken, beskattning och näringar, krig och soldater, yrken och förtroendeuppdrag, namngivning, familjestorlek samt brott och straff. - Familjesammanställningar. På varje gård redovisas de personer som bott där och omnämnanden av dem i domböcker och andra källor samt gårdens bomärke. - En karta för varje by ur 1647 års geometriska jordebok. - Skattelängderna: Hjälpgärdsuppbördslängd 1553, Älvsborgs lösen 1571, hjälpskattelängd 1599, boskapslängd 1626, mantalslängd 1675 och boskapslängd 1695. - Redovisning av soldatnamnen på de olika rotarna, samtliga nämndemän under tidsperioden, namnfrekvens samt antal tingsförda brott. - Namnregister på alla hemmansägare. - Källförteckning över otryckta och tryckta källor samt litteratur.

Sök i Forskarkatalogen

Nya forskare i katalogen

Stockholm
Göteborg
Mölnlycke
Oslo
41746 Göteborg