eva_wassen_eriksson

Eva Wassén Eriksson


072- 569 30 58
www.editum.se
Adress Kilsholm 701 662 92 Åmål Sverige

Verksamhetsområde
  • Hela Sverige

Föreläser i ämnen
Emigration/immigration, Släktforskning allmänt

Presentation

För ett par år sedan tog Eva del av Amerikabrev som har skickats mellan två bröder över Atlanten i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Efter gedigen research sattes brevväxlingen in i ett historiskt perspektiv och resultatet blev boken, Käre broder Edvard – i en emigrants fotspår. Eva släkt- och hembygdsforskar men har även ett stort intresse av frågor som rör emigrationen från Sverige till Amerika. Hon har fortsatt sin emigrationsforskning i olika arkiv och resultatet har lett fram till en andra bok - Agenter, propaganda och motståndsrörelse - faktorer som påverkade Amerikaemigrationen. Minst 1,2 miljoner svenskar kanske så många som 1,5 miljoner emigrerade och de allra flesta valde Amerika som nytt hemland. Visst var det utbredd fattigdom i Sverige på 1800-talet men fanns det andra bidragande faktorer till att så många såg som en sista utväg att emigrera? Eva beskriver de faktorer som kom att bli avgörande för den stora Amerikaemigrationen från slutet av 1840-talet till början av 1900-talet. Faktorer som ledde fram till att det kom att byggas upp en betydande emigrationsindustri.Trots att det är har gått många år sedan emigrationen ebbade ut har den haft stor påverkan och betydelse i många emigrantfamiljer och för landet Sverige. Kanske i de flesta släkter, med få undantag, finns personer som har emigrerat och alla bär på en högst unik historia. Om detta handlar Evas två emigrationsföreläsningar där hon utgår ifrån sina böcker - Käre broder Edvard - i en emigrants fotspår och Agenter, propaganda och motståndsrörelse - faktorer som påverkade Amerikaemigrationen. De tre andra föreläsningarna är tänka att vara som inspiration både för de som har för avsikt att släktforska och de som håller på. Hon är en efterfrågad föreläsare och har engagemang i släktforskarföreningar, hembygdsföreningar, studieförbund, på bibliotek och museer.

Föreläsningar

Föreläsningar: 1.Vad kan släktforskning leda till? 2.Släktforskning verkar spännande – men hur börjar jag?  3.Släktspår - hur fläta samman släktforskning? 4.Käre broder Edvard - i en emigrants fotspår. 5.Agenter, propaganda och motståndsrörelse - faktorer som påverkade Amerikaemigrationen. 

Referenser

Eva har föreläst i släktforskarföreningar, hembygdsföreningar, studieförbund, på bibliotek, museer och var inbjuden föreläsare på Släktforskardagarna i Växjö 2018. Referenser uppges efter begäran.