Rolf Johansson


Adress

Verksamhetsområde
  • Skånes län

Föreläser i ämnen
Släktforskning allmänt, Arkiv och bibliotek

Presentation

Efter 48-års tjänstgöring inom Riksarkivet fortsätter jag nu efter pensioneringen att hålla fördrag och kurser.

Föreläsningar

Nytta & Nöje i arkivenHur man kan finna uppgifter i de svenska arkiven som den "vanlige" släkt och hembygdsforskaren inte känner till.  Introduktionskurs i släktforskningIntroduktionskurs i släktforskning i de svenska arkiven (Riksarkivet/Landsarkiven), för nybörjaren