hans_hanner

Hans Hanner


070-401 10 52
Adress Östermalmsgatan 30 114 26 Stockholm Sverige

Verksamhetsområde
  • Hela Sverige

Föreläser i ämnen
Släktforskning allmänt

Presentation

Jag är inom Genealogiska Föreningen ansvarig för projektet Inrikes pass. Projektets ambition är att bygga upp ett sökbart namnregister till de sällan använda källorna ur gångna tiders passadministration samt liknande källor som exempelvis gästgiveridagböcker. I projektet ingår också att vi fotograferar originaldokumenten så att man vid sökträff i personregistret direkt på nätet får möjlighet att titta på källan.

Föreläsningar

Inrikes pass – källorna och Genealogiska Föreningens personregister Presentation av den svenska passlagstiftningen genom tiderna. Presentation av Genealogiska Föreningens projekt Inrikes pass. Exempel på personer i arkivmaterialet: berättelser, öden. Samtidigt demonstration av personregistret till de avfotograferade arkivhandlingar som ingår i projektet Inrikes pass med flera exempel på hur detta källmaterialt kan berika vår släktforskning och lösa fleråriga gåtor vi har.

Referenser

Artikel i Släkt och Hävd 2012:3 - Källor som dokumenterar resandet i äldre tid.