Tillbaka

#950

Tidpunkt 1756-01-28
Plats Selö avrättningsplats, Selebo härad
  • Närke
Brott
  • Dråp
Avrättades hemort Stenby, Toresunds socken, född i Töversta Helgesta socken
Uppgifter om avrättningen NB. d. 28 Januari aflifvades unga drängen Nils Jonsson i Wylsta för begånget Tidelag 20 åhr och 5 månader gl. (Hackvad (T) C:1 (1696-1756) Bild 79 / sid 74),Tidelag,,Vilsta,Hackvad (T),,,Hackvad (T) C:1 (1696-1756) Bild 79 / sid 74,, 2017-01-09 14:25,,Västmanland,17510724,Mord i Nora bergsförsamling 1751
Drängen Johan Ericsson tjänade hos bergsmannen Olof Hansson i Blexberg. Han var född i Ramsberg den 21 december 1725 och hans far var hammarsmeden Erik Johansson ifrån Holmshyttan. Johan Ericsson råkade av en olycklig händelse den 15 februari 1751, tillika med sin kamrat Erik Mårtensson som var i tjänst hos samma husbonde som Johan, att på vintervägen mellan Greksåsar och Blexberg dräpa sin kamrat drängen Anders Olofsson som tjänade hos sexman Israel Larsson i Blexberg. Anders Olofsson var född den 27 december 1723. Hans far var Olof Andersson i Saxtorp. Anders begravdes den 24 februari 1751 i en ålder av 27 år och 7 veckor.
Efter Kungl Hovrättens utslag dömdes den ena av förövarna till döden och den andra till 40 par spö. Genom tärningskastning uti Örebro Landskansli utföll lotten att mista livet på Johan Ericsson som utstod sitt straff den 24 juli 1751 på den nya avrättningsplatsen på bergsman Lars Olofssons skog i Skofttorp på andra sidan Tappdammen. Johan fördes senare i tysto därifrån och begravdes norr om kyrkogården i en ålder av 25 år och 7 månader.

Avrättningsplatsen som än idag benämns Galgbacken är belägen 4 km nordväst om Nora centrum längs den gamla landsvägen (som fungerade som landsväg till mitten av 1800-talet) från Nora till Järboås och ovanför Tappbammen mellan Skofthyttan och Fåsjöhyttehäll. I närheten rinner den ännu idag benämnda Galgbäcken fram.,Dråp,Nora socken,Blexberg, Nora bergsförsamling,,,,Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 8 / sid 9 + Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 5 / sid 3,, 2017-01-09 14:34,,Västmanland,17530519,Mord på båtsmannen Elias Johansson Norgren från Nora 1752
Sockenskomakaren Eric Erlandsson ifrån Fibbetorp, född 1707, råkade med uppsåt igenom drängstugufönstret i fru prostinnan Torners gård uti Fibbetorp med en bössa skjuta båtsmannen Elias Johansson Norgren från Nora till döds om aftonen den 29 november 1752. Elias avled i december och begravdes den 24 mars i en ålder av 29 år och 10 månader.
Eric Erlandsson dömdes av Kungl. Hovrätten att halshuggas, vilket skedde den 19 maj 1753 på avrättningsplatsen norr om Tappdammen. Han fördes strax därefter i kista därifrån och nedgrävdes norr om kyrkogården. Hans ålder var 46 år och hans änka efterlevde honom.,Mord,Nora socken,Fibbetorp Nora socken,,,,Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 21 / sid 35 + Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 20 / sid 33,, 2017-01-09 14:40,,Västmanland,17540727,Kyrkostöld och barnmord i Järnboås 1754
Kyrkotjuven unge Eric Nilsson ifrån Järnboås och Håkansboda (född därstädes 1714, far var Nils Jönsson i Håkansboda), miste högra handen, blev halshuggen och på fem stänger satt för en stöld som bedrivits i Järnboås sakristia och vidare för delaktighets i barnamord tillika med sin hustru Sara (Olsdotter, född 1711 i annan församling). Båda blev därför halshuggna och brända på bål. Hjonelaget utstod sitt dödsstraff den 27 juli 1754 varom uppgiften infördes i Järnboås likbok.
Järnboås (T) AI:1 (1730-1745) Bild 232 / sid 224.
Järnboås (T) AI:2 (1747-1760) Bild 151 / sid 145,Barnamord,Stöld,Nora socken,Håkansboda i Järnboås, Nora bergsförsamling,,,,Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 33 / sid 59.,, 2017-01-09 14:45,,Västmanland,17560207,Mord i fylleri i Kåfalla 1755
Mandråparen Olof Larsson ifrån Kåfalla, född därstädes 1710, tog sig med fri vilja den 18 maj 1755, som var pingstdagen, före, i sitt fylleri, att med en laddad hagelbössa, stående utom sin stugudörr skjuta sin gårdsbo och granne genom fönstret i hans stuga så att han, nämligen bergsmannen Bengt Larsson straxt blev död. Bengt Larsson begrofs den 27 juli 1755 i en ålder av 37 år och efterlämnade änkan.
Olof Larsson blev efter Lofl. Häradsrättens rannsakning och vidare efter Kungl. Hovrättens utslag, dömd att halshuggas och fjättras på tvenne stänger som skedde den 7 februari 1756. Olof Larsson var 46 år gammal och hans änka med fyra små barn efterlevde.
Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 42 / sid 77,Mord,Nora socken,Kåfalla, Nora bergsförsamling,,,,Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 46 / sid 85,, 2017-01-13 19:01,,Västmanland,17680203,”Kvinnspersonen Anna Matthsdotter ifrån Kils församling och Ramshyttan blev för delaktighet uti mord uppå Skomakaren Peter Broman förövat mord medelst rävgifts ? ingivande åt den senares hustru, varav hon med ett dess späda barn led döden samt uti en vattenbytta strax efter födseln förkvävt en av henne avlad son. Den 3 februari 1768 halshuggen och i bål bränd, dess ålder” (Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 156 / sid 305).
Skomakaren Per Andersson Broman var född i Karlskoga 1731 och kom med hustru, Kerstin Ersdotter född i Tysslinge socken 1722, och två söner till Ramshyttans ägor i Kils socken 1763. På samma ställe återfinns Anna Matthsdotter född i Hjulsjö socken 1736 (Kil (T) AI:2 (1757-1765) Bild 158 / sid 155).
Kerstin Ersdotter dör den 23 oktober 1766 och begravs den 1 november. Hennes lilla barn dör den 24 oktober 1766 och begravs samma dag som modern (Kil (T) F:1 (1762-1826) Bild 12 / sid 10).,Barnamord,Giftmord,Nora socken,Ramshyttan, Kils socken (T),,,,Nora bergsförsamling (T) F:2 (1751-1774) Bild 156 / sid 305,, 2017-02-02 15:24,,Uppland,1725-05-24,Soldaten vid Upplands Regemente Sigtuna kompani rote 131 Erik Mattsson Öhrström Född i Västmanland cirka 1702 och antagen 17180928.
Medelst begånget lägersmåhl med des swägerska blift hallshuggen 1725-05-24!,Blodskam,Örsundsbro,Ör, Hjälsta C,,,,Upplands Regemente 019 1723-1728 sidan 861.,, 2017-02-17 18:43,,Uppland,1694-06-11,Per Andersson Falk Soldat #1128 vid Lagunda kompani Upplands Regemente som 1693 kommit i olycka för mansdråp och är i arrest på Uppsala slått.
1694-06-11 aflifwades för mansdråp.,Dråp,Bosatt Gryta Socken,,,,,GMR Upplands Regemente Lagunda kompani 1695 s239,, 2017-02-23 23:19,,Västerbotten,1817-09-09,Avlivades Lappdrängarna Johan och Mikael Nystedt för att den 23 Januari mördat Fängföraren Pehr Pehrsson i Bäck, Bygdeå,Mord,Bygdeå socken,,,,,Bygdeå Dödsboksanteckningar,, 2017-10-22 00:00,,Västergötland,1831-10-14,Aflifad för 2 mord, rån och mordbrand,Mord,Mordbrand,Hängd på galgbacken Ås härad,Rångedala,,,,Rångedala F:1 (1807-1850) Bild 20 / sid 29Hugo,, 2017-10-23 15:24,,Hälsingland,1673,Bollnäs 1673, 40 anklagade 10 avrättade
(namn m.m kan läggas in senare),Trolldom,Bollnäs,Bollnäs,,,,Trolldom och häxprocesser, J.J:son Hanzén 1951. Trolldomskommissionens rannsakningar och domar i Bollnäs, Alfta och Ovanåker år 1673,, 2017-10-23 15:36,,Hälsingland,1674,3 avrättade, Kommissionens rannsakning i Delsbo i februari 1673 samt icke belagda notiser där.,Trolldom,Delsbo,Delsbo,,,,Trolldom och häxprocesser i Hälsingland, J.J:son Hanzén 1951, Kommissionens rannsakning i Delsbo i februari 1673 samt icke belagda notiser där.,, 2017-10-23 15:47,,Hälsingland,1673,Järvsö, 41 anklagade, 2 avrättade. Trolldomskommissionens rannsakningar och domar i Järvsö i februari 1673.
Underlagmannen Erich Nerbelius trolldomsrannsakningar på tinget i Järvsö, Arbrå och Undersvik under sommaren 1673,Trolldom,Järvsö,Järvsö,,,,Trolldom och häxprocesser i Hälsingland: J.J:son Hanzén 1951, Trolldomskommissionens rannsakningar och domar i Järvsö i februari 1673. Underlagmannen,, 2017-10-23 15:55,,Hälsingland,1674,2 avrättade, Trenne rannsakningar från Delsbo häradsting d.21 okt.1673 samt tvänne rannsakningar från Ljusdals ordinarie och e.o Sockenting jämte andra akter.,Trolldom,Ljusdal,Ljusdal,,,,Trolldom och häxprocesser J.J:son Hanzén 1951, Trenne rannsakningar från Delsbo häradsting d.21 okt.1673 samt tvänne rannsakningar från Ljusdals ordin,, 2017-11-06 14:10,,Hälsingland,1673,2 avrättade. Anna Larsdotter och Päders Karin 80 år. Avrättade i Alfta1673,Häxeri,Alfta,Alfta,Alfta,,,Trolldomskommissionens rannsakniningar och domar i Bollnäs, Alfta och Ovanåker i januari och februari 1673. Trolldom och häxprocesser: J:Json Hanzén ,,, 2017-11-06 15:09,,Hälsingland,1672,Ovanåker. Häxmyrstjärn. 8 personer (plats för namn) Avrättade 8/5 1672,Trolldom,Ovanåker, Häxmyrstjärn 1672,,,,,Trolldomskomessionens rannsakningar och domar i Bollnäs, Alfta och Ovanåker i januari och februari 1673.,, 2017-11-06 15:15,,Hälsingland,1674,Tuna Idenor sju avrättade 1674,Trolldom,Tuna Idenor,,,,,Extraordinarie häradsting och rannsakning uti Tuna och Idenors socknar den 12 till den 15 januari 1674. Trolldom och häxprocesser i Hälsingland, J.J:s,, 2017-11-13 13:33,,Hälsingland,1749,Syskonen Pål Janssonf.17250903 och Kerstin Jonsdotter f. 17230312 (från Fansen)), med Kerstins make Anders Jönsson (Källsjön)avrättades för mord på skogsvaktaren Olof Bölberg som skedde i Bollnäs och Ockelbo Finnskog. Orsaken till mordet var totalstopp av svedjebruk för svedjefinnarna på 1700-talet när bergsbruk behövde skogen. Flertalet inblandade och onämnda fick endast fängelse och spöstraff. Syskonens (som avvisades från socknen) föräldrar bodde i Katrineberg se Bollnäs A 1:1 sidan 467 (Källa: En finnskogsby under fyra århundranden, Fansen av Rune Ryngesbo och Finnskogshistoria 1 av G.Malm.) Historien kallas ''Mordet på skogsvaktaren'',Mord,Troligen i Medskog,Bollnäs och Ockelbo Finnskog,,,,Källa: En finnskogsby under fyra århundranden, Fansen av Rune Ryngesbo och Finnskogshistoria 1 av G.Malm.,, 2017-11-13 13:42,,Hälsingland,1777-09-17,Sigrid Olofsdotter Granlund avrättades i Runemo för barnamord (mer finns på Sveriges fängelsemuseet om henne) (Källa Wikipedia, ''Skyldig att liv sitt mista...'' av Johan Olsson i Viken, svens demografisk databas),Barnamord,Runemo,Arbrå/Änga,,,,Källa Wikipedia, ''Skyldig att liv sitt mista...'' av Johan Olsson i Viken, svens demografisk databas,, 2017-11-13 13:55,,Hälsingland,1785-09-17,Anna Olofsdotter från Renskalla. Källa: Söderala E 1:2 sidan 13',Barnamord,Söderala/Norrala,Renskalla,,,,Söderala E 1:2 sidan 13,, 2017-11-13 13:59,,Hälsingland,1707-04-29,Nils Stadig avrättades för missgärningar medelst halshuggning. Källa Alfta C 1.1 sidan 121,Annat,Alfta,Kyrkvallen,,,,Källa Alfta C 1.1 sidan 121,, 2017-11-13 14:03,,Hälsingland,1832-05-10,Anders Olsson, Regnsjö avrättades för mord Källa: Regnsjö C3 sidan 333.,Mord,Yxsbo Regnsjö/Bollnäs,?,,,,C3 sidan 333.,, 2017-11-13 15:09,,Hälsingland,1818-06-26,Änkan Margta Jonsdotter, från Östansjö Arbrå, med Erik Larsson Gråberg, från Mörtsjö Arbrå.,Mord,Flästa,Arbrå, Östansjö,Arbrå, Mörtsjö,,,Kerstin Alm, forskarföreningen släkt och byggd Bollnäs.,, 2017-11-13 15:16,,Hälsingland,1823-06-11,Ljungspojkarna. Johan Krantz för mord i Rengsjö. Finns artiklar på Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs om detta syskonpars framfart. Broderns namn Henrik Svärd,Mord,Kilen Runemo,Rengsjö,,,,Kerstin Alm Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs.,, 2017-11-13 15:52,,Hälsingland,1712,Olof Nilsson i Sjögrå, mellan Arbrå och Bollnäs, troligen avrättad i Flästa,Okänt,Flästa (troligen),Sjögrå, mellan Arbrå och Bollnäs,,,,Kerstin Alm Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs.,, 2017-11-13 15:53,,Hälsingland,16700730,Soldat i Alfta,Okänt,?,Alfta,,,,Kerstin Alm Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs.,, 2017-11-13 15:58,,Hälsingland,1874-04-11,Arne Arnesson, Värmland, hängde sig i arresten, Falu fängelse, där han var i förvar i väntan på avrättning för mordet på Hälsingen Skalberg, Arbrå,Mord,?,Troligen en ort i Värmland,,,,Kerstin Alm Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs.,, 2017-11-13 16:01,,Hälsingland,1662,Lars Olofsson troligen från Lingbo och avrättad där1662. Möjligen tidelag.,Okänt,Troligen i Lingbo,Troligen Lingbo,,,,Kerstin Alm Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs.,, 2017-11-13 16:03,,Hälsingland,1677,Fredrik Fredriksson från Tönnebro och troligen avrättad där.,Okänt,Troligen i Tönnebro,Tönnebro,,,,Kerstin Alm Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs.,, 2017-11-13 16:05,,Hälsingland,1780-08-30,Soldaten Erik Rask från Arbrå avrättad i Flästa.,Okänt,Flästa,Arbrå,,,,Kerstin Alm Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs.,, 2017-11-13 16:07,,Hälsingland,1780-08-30,Drängen Pehr Flank dömd till döden tillsammans med Erik Rask men rymde ut ur fängelset.,Okänt,?,Arbrå,,,,Kerstin Alm Forskarföreningen släkt och byggd, Bollnäs.,, 2017-11-20 13:58,,Hälsingland,1620,Dräng om 16 år, avrättad för kätteri med sin samsyster (halvsyster)och rått henne med barn. 1620. Drängen undergick genast dödsstraffet.,Annat,Alfta,Alfta,,,,P.H. Widmark, Beskrivning över Hälsingland.,, 2017-11-20 14:01,,Hälsingland,1624,Tidelag med tvenne kor, 1624. Gärningsmannen dömd efter 14 kap. högamålsbalken att sättas kvick i jord, med samma djur kvävas eller i elden brännas. Straffet utan appell undergånget.,Tidelag,Alfta,Alfta,,,,P.H. Widmark, Beskrivning över Hälsingland.,, 2017-11-20 14:05,,Hälsingland,1632,Barnamord Alfta 1632. Änkan Marit från Långhed i Alfta. Tjänat hos bonden Mårten Olofsson i Kramsta i Järvsö. Dömd för barnamord. Ärendet hänsköts till hovrätten.,Barnamord,Alfta,Långhed,,,,. Ur ”barnamordanklagade Pighen Karin Joensdotter Ol-Lars, Bondarfwe, anno 1677”. En skrift av Gunnar Bergman,, 2017-11-26 17:08,Christian Schrepper,Södermanland,1799-02-27,Fång Lista från Slotts Häcktet i Nyköpings Lähn, för Februarii Månad År 1799
[1798] Augusti 4, Jan Nilßon Ramberg från Stenby i Toresunds Sokn, å drängen Olof Jansson föröwadt wåldsame slag deraf han döde niutit, Dito Aug: den 19 til Selebo Härads Ting i Sundby, Införpaßad af Expeditions Krono Befallningsmannen Bahrholtz, Dito Aug: d: 25 återkommen från Tinget med förbem:te Herr Härads Höfdinges förpaßning til des Högl: Kongl: Swea HofRätt Sitt Utlåtande meddelte, Dito December d: 28 ankom Högl: Kongl: Swea HofRätts Utslag af d: 19 ejusdem som ålägger Delinquenten at Lif sitt mista och halshuggas, 1799 Febr: d: 24 afförd til döds Straffets undergående" (Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:256 (1799) Bild 1730 (AID:v567856.1730, NAD: SE/RA/1340101))
"Stenby: Bonden Eric Ersson, född 46,Hust: Eva Svens, född 42, Dott. Eva Caisa, född 1778 3/4, [deras] dott Eva Sophia, född 96 16/5 död, Dr: Olof Jansson, född 1759... , måg Jaen Ramberg, född 1771" (Arkiv Digital, Toresund AI:6 (1786-1799) Bild 323 / sid 317 (AID: v62310.b323.317, NAD: SE/ULA/11558))
"Döde 1798 Aug 17 Drängen Olof Jaensson i Stenby ihjälslagen af Mågen Jaen Ramberg d. 2, 42 år, 7 mån., 17 dagar" (Arkiv Digital, Toresund C:2 (1761-1824) Bild 202 (AID: v62338.b202, NAD: SE/ULA/11558))
Eva Catharina, född i Stenby den 3 april 1778, döpt den 5 april 1778, fadren Eric Ersson, Modren Eva Caisa Svensdotter (Toresund C:2 (1761-1824 Bild 41)
Eva Sophia, oägta, född 16 maj 1796, döpt 16 maj 1796, modren Eva Cajsa Ersdotter i Stenby, 21 år gl. och fadren sades wara Kryddkrämaren Gust: Griberg i Stockholm (Toresund C:2 (1761-1824 Bild 95)
den 28 maj 1797 vigdes bonde sonen Johan Ramberg ifrån Helgesta och nämdemansdottren Eva Cajsa Ersdotter i Stenby (Toresund C:2 (1761-1824 Bild 170)
den 9 juli 1797 dödde Styfdottren Eva Sophia i Stenby af Wattusot, 1 år 5 månader gl. (Toresund C:2 (1761-1824 Bild 201)
"Födde 1799 N:o 16 Töfwersta, Jan, d. 29 Junii, kl. 9 f. m. föddes Nils Janssons af Hustru Stina Andersdotters i Töfwersta Son och döptes d. 2 Jullii wid Jan., Såsom Mandråpare halshuggen d. 27 Febr. 1799" (Riksarkivet, Helgesta kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/10394/C/3 /1762-1854), Bild 32, Sida 23)
"Protocoll hållit uti Kongl. Maj:ts Högsta Domstol eller Justitiæ Revision1798 den 19 November
2:° Kongl: Maj:ts och Rikets Swea HofRätts underdåniga Skrifwelse af den 9 sistleden October, jemte deß samma dag fattade och Kongl: Maj:ts Egna Nådiga pröfning understälte Utslag öfwer drengen Jaen Nilsson Ramberg från Stenby, hwilken för det han utan nödtwång eller rätter lifsnöd i argt upsåt slagit drengen Olof Jaensson efwen ifrån Stenby så at denne deraf döden ljutit, blifwit gemlikt 24 Cap: 1. §. MißgerningsBalken dömd at mista lifwet och halshuggas.
Af ransakningen inhämtades förligget med denna händelse, efter Ramberg egen bekennelse, wara sådant: At då Ramberg som warit wistande hos sin swärfader nämdemannen Eric Ersson i Stensby den 2 sistledne Augusti gått i ärende at skära en hwete utur och derunder träffat drengen Olof Jansson, som äfwen war i tjenst hos bemälte nämdeman, har ordwäxling och herefter slagsmål dem emellan upkommit, hwarwid Olof Jaensson twänne resor skall fattat Ramberg uti axlaren och slagit honom uti marken, der uppå Ramberg, andra gången up kommen, sprungit åtta a tio famnar ifrån stället förfölgd af Olof Jansson och då uptagit en stör afmarken och med densamma slagit Olof i hufwudet, eller hwar han, som ordent lyda, träffat, twå till tre slångar, derwid Olof Jaensson faliit omkulle. – Hwarefter Ramberg under det Olof Jansson legat å marken gått ifrån honom och skurit hwete åkren till slut, samt omkring fyra timmar derefter åter begifwit till stället, der Olof Jaensson blifwit slagen och hört honom beklaga sig öfwer de undfågne slagen, hwartill Ramberg icke något swarat, utan begifwit sig hem. Och hafwa de personer som efter slagsmålet kommit tillstädes och hulpit at föra Olof Jaensson hem, war de honom å marken anträffat, warit slagen i hufwudet och wisat föga tecken till lif, samt at han kortt efter hemkomsten blifwit död. Äfwen som den genast tillkallade Läkaren uti sin besiktnings attest förklarat at de Olof Jansson i hufwudet tillfogade slag och åkommer wardt owilkorligt dödande.
Och tillstyrkte Högsta domstolen i underdånighet det HofRätten måtte undfå befallning och berörde sit Utslag at färda. Anmäles i underdånighet." (Arkiv Digital, Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1798:2 (1798) Bild 11210 / sid 961 – 11230 / sid 963 (AID: v791201.b11210.s961 – b11230.963, NAD: SE/RA/1311))
"Protocoll hållit på Drottningholms Slott den 28 November 1798 inför Hans Maj:ts Konungen
2:° Svea HofRätts underdåniga hemstellan ang:de Bonde Mågen Jan Nilsson Ramberg i Stenby, hvilken, såsom öfvertygad at hafva utan nödtvång i argt upsåt slagit drängen Olof Jansson, så at denne deraf döden ljutit, blifvit i stöd af 24 Cap. 1 §. MissgB dömd at mista lifvet och halshuggas. I likhet med hvad Högste domstolen i underdånighet tillstyrkt, Behagede Hans Maj:t i nåder befalla at HofRätten utfärder sitt i målet affattade utslag." (Arkiv Digital, Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen Prot:1798:2 (1798) Bild 12600 / sid 1057 (AID: v791201.b12600.s1057, NAD: SE/RA/1311))
Källa se texten
Registrerad 2017-01-02 17:58

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.