Tillbaka

#946

Tidpunkt 1855-05-11
Plats Övertjurbo härads avrättningsplats vid Bolandet
  • Västmanland
Brott
  • Giftmord
Avrättades hemort Västervad, Möklinta socken
Uppgifter om avrättningen 17. Enklingen Bonden Jan Ersson i Westervad, född 10/12 1812 i Sala, gift med Brita Persdotter ifrån Jerna i Dahlarne, den han afdagatagit med förgift d. 11 augusti 1854 i samråd med pigan Stina Persdr. 1 son, som lefvar, och en dotter, som samman aflades med pigan Stina Persdotter från Rensmur. Uppförande: Hade våldsamt sinnelag, och var illa känd. Syntes som en botfärdig syndare vid afrättsplatsen. Halshuggen vid Bolandet, den 11 Maij 1855, närvarande voro kyrkoherden Lux Jerns , och Hr. Pastor Odelberg från Westerås. 42 år 5 mån. Begravningsdag den 11 Maij 1855, på afrättsplatsen vid Bolandet. (Riksarkivet, Möklinta kyrkoarkiv, Döds- och Begravningsböcker, SE/ULA/11089/F/5 (1855-1865), bild 12)
"27. Hustru Brita Persdotter i Westervad, född 7/11 1803 i Jerna och Dahlarne, gift med Bonden Jan Ersson i Westervad. 1 son lefver efter modren. Uppförande: Christeligt. Död af förgift, som blef henne gifvit med mannens vilja, af en qvinna, som var i huset, med hvilken mannen, då hustrun lefde, hade sinnligt umgänge. Båda brottslingarne dömdes till döden. Död d. 11 augs 1854, 50 år 9 mån. Begravningsdag d. 24 augs 1854." (Riksarkivet, Möklinta kyrkoarkiv, Döds- och Begravningsböcker, SE/ULA/11089/F/3 (1810-1854), bild 299)
" Under årets lopp hafva härstädes förekommit tvenne dödsberedelse med derpå följande afrättningar. En Bonde, Jan Ersson med dess Piga Marit Persdotter, begge från Möklinta Socken inom Salbergs fögderi af detta län - de der, efter med hvarandra begånget horsbrott, i samråd förgiftade hustrun, derpå af Häradsrätt och Hofrätt dömdes till döden... Westerås slott i Jan. 1856." (Riksarkivet i Arninge, Styrelsen över fängelser och arbetsinrättningar, inkomna religionsberätt E VI, 6, 1855)
Källa se text
Registrerad 2016-09-07 17:36 Christian Schrepper

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.