Tillbaka

#905

Tidpunkt 1797-02-01
Plats Vassmolösa
  • Småland
Brott
  • Barnamord
Avrättades hemort Torsås
Uppgifter om avrättningen nr 10
1 februari
Blev bonden Nils Olssons dotter, pigan Cajsa Nilsdotter från Gunnilkroka, för begånget mord på sitt egit foster vid Wassmolösa halshuggen och i båla bränd, hvartilll hon varit mycket ...kot och wäl bered och hafver hon med en serdeles andens frimodighet gått till döden. Gammal 21 år.
Torsås FI:2 (1788-1860) Bild 55 / sid 103
Källa Torsås FI:2 (1788-1860) Bild 55 / sid 103
Registrerad 2015-07-25 14:56

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.