Post #900

Tidpunkt: 1745-01-23

Plats: Älvsborgs fästning

  • Göteborg

Brott:

  • Barnamord

Avrättades hemort: Björketorps socken (Älvsborgs län) född i Äskhult, Förlanda socken

Uppgifter om avrättningen:

Källa: boken Förlanda - Svunna tider från Skäreskog till Lövsjöns strand - Arne Ahlquist

Registrerad: 2015-03-12 23:47


Utskrivet från https://www.rotter.se/faktabanken/avrattade/900-2015-03-12-23-47