Tillbaka

#892

Tidpunkt 1858-04-10
Plats Varberg, Varbegsfästning
  • Halland
Brott
  • Mord
Avrättades hemort Veddige
Uppgifter om avrättningen Brott: Giftmord
Text: Att hustrun Johanna Berndtsdotter från Ängarne wid Hjörne i Weddige Socken
blifwit, jemlikt Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag den 27 sidstl. October, den 10 i denna månad
afrättad, har jag skolat härmed tilkännagifwa. (Hallands läns landskansli 1858 - A Ia:96)

Avrättningen genomfördes på bastionen emellan Cellfängelset och havet.
Källa: Hallands läns landskansli A Ia:96
Meddelat av Bernt Blank 2003-03-21 13:09:12

Ur Aftonbladet, Fredagen den 16 April 1858:
“Warberg den 10 april. I går vid pass kl. half 12 gick dödsdomen öfver hustrun Johanna
Berndtsdotter i fullbordan. Afrättningen försiggick inom fästningsvallarne, strax inom stora
porten, i närvaro af en hel mängd åskådare. Sodaterna, som höra till bevakningen, bildade
spetsgård. Fångarne voro under tiden innelåsta i sina logmenter. Delinqventen syntes vara
väl beredd på sin hädanförd och gick döden lugnt till mötes.”

Kommentar av Christian Schrepper 24 mars 2003 kl 11:15
Personen i fråga var min morfars farmor.
Hon hade giftmördat sin svärmor två år tidigare.
Källor: Husförhörslängder Veddige socken ¶

Händelsen är omtalad i minst två böcker av Gunnar Svensson Åkraberg
Kommentar av Bengt Andersson 03 juni 2003 kl 21:37¶
Källa Veddige AI:7 (1855-1860) bild 270 sid 266¶ "å Warbegsfästning avrättad för mord genom förgiftning å sin svärmoder"
Registrerad 2015-01-25 16:12

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.