Post #888

Tidpunkt: 1704

Plats: Eskilstuna

  • Södermanland

Brott:

  • Häxeri

Avrättades hemort: Lista socken Sörmland

Uppgifter om avrättningen:

Källa: Sörmlands hembygdsförbunds årsskrift Sörmlandsbygden 1961 Kytkoherde Magnus Collmar: Sveriges sista häxa.

Registrerad: 2014-12-30 16:49


Utskrivet från https://www.rotter.se/faktabanken/avrattade/888-2014-12-30-16-49