Tillbaka

#782

Tidpunkt 1849-03-20
Plats Kvibille
  • Halland
Brott
  • Dråp
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Som Johan Jacob Olsson Qwick [29 år] genom Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag den 21 Nowember förlidet år blifwit dömd, att för begånget dråp, genom halshuggning mista lifwet, och Tisdagen den 20 i nästa Mars månad blifwit bestämd för werkställighet af detta straff, så får jag härmed wänligen begjära, att Tit. wille låta förständiga Skarprättaren Beckius, att i berörde afseende infinna sig aftonen förut hos krono Länsmannen Wirén i Qvibille, för ärhållande af widare föreskrift. (Hallands läns landskansli 1849 - A Ia:87) Qwick dömdes till döden och avrättades i Kvibille för dråp på pigan Botilla Larsdotter den 15 april 1847. Fallet är beskrivet i Brott och straff i Halland(Grimbeck - Gustavsson).
Källa Hallands läns landskansli A Ia:87
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.