Tillbaka

#781

Tidpunkt 1858-01-19
Plats
  • Halland
Brott
  • Dråp
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Sedan Kongl. Maj:t genom Nådigt Utslag den 24 Mars sistl. år dömt Lifstidsfången å Warbergs fästning Andreas Johansson att för begånget dråp å medfånge mista lifwet genom halshuggning och genom Utslag den 29 derpå följande September afslagit den af Andreas Johanssons föräldrar ingifva underdåniga ansökan, Så och efter det rapport från wederbörande prestman ingått det Andreas Johanssons beredelse till döden wore fullbordad, har jag för werkställighet af straffet bestämt Tisdagen den 19 i denna Månad på f.m. att ske å tjenligt ställe inom Staden Warbergs område, Och warder alltså Tit: härmed anmodad att, under iakttagande af hwad Lagen i 3. Cap. Straff-Balken föreskrifwer, låta dödsdomen i laga ordning fullbordas, samt att med berättelse om werkställigheten sedan hit inkomma ... (Hallands läns landskansli 1858 - A Ia:96)
Källa Hallands läns landskansli A Ia:96
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.