Tillbaka

#762

Tidpunkt 1846-08-05
Plats Glanshammar
  • Närke
Brott
  • Rånmord
Avrättades hemort Glanshammar
Uppgifter om avrättningen Örebro d. 4 Juli. Drängen Lars Erik Andersson Björk från Brohammer i Glanshammar, som den 18 November 1845 rånat samt mördat pigan Inga Pehrsdotter från Bredmåssen (se Örebro Tidning No 53 för 1845), blef af Kongl. Svea Hofrätt under den 5 Februari dömd att för dessa sina brott mista lifvet genom halshuggning, hvilken dom af Kongl. Maj:t under d. 16 Juni blifvit fastställd. (Ö. T.)(Aftonbladet, Onsdagen den 8 Juli 1846) Örebro den 8 Aug. Sistl. onsdag afrättades vid Glanshammar den för mord dömde Lars Erik Andersson Björk - En mängd menniskor hade infunnit sig för att åse det hemska uppträdet. Äfven denna gång saknades ej de som, hyllande den gamla vidriga fördomen, sökte bot för fallandesot, genom att smaka delinqventens blod. (Ö. T.) (Aftonbladet, Onsdagen 12 Aug. 1846)
Källa Aftonbladet
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.