Tillbaka

#760

Tidpunkt 1858-10-27
Plats Örebro
  • Närke
Brott
  • Mord
Avrättades hemort Sköllersta, Lerbäck
Uppgifter om avrättningen Örebro den 18 September. Anna Lisa Andersdotter Wallström från Lerbäck och Carl Wilhelm Andersson från Stensbo, dömda till döden, den förra för giftmord och den senare för att hafva genom strypning afdagatagit fördelsmannen Lars Nilsson i Stensbo, hafva båda hos Kongl. Maj:t sökt benådning från den ådömdt dödsstraff, men fått dessa sina ansökningar afslagna. En tredje lifsdömd fånge, som äfvenledes förvaras å närvarande länshäkte, Gustaf Gustafsson Gadd, som mördade Carolina Rundelius, har ej sökt benådning från dödsstraffet, hvilket således både han och de två förenämnda komma att undergå.(Aftonbladet, Tisdagen den 21 September 1858) Örebro den 30 Oktober. Twenne afrättningar ha wi nu åter att omförmäla. Carl Wilhelm Andersson från Stensbo i Sköllersta halshöggs i onsdags kl. 10 förmiddagen, och hustru Anna Lisa Andersdotter Wallström från Mörtsjön i Lerbäck i torsdags kl. 12 middagen. Båda åtföljdes på resan till afrättsplatsen af fångpredikanten Westerlind, som lyckats så bereda den, att de, ångerfulla och botfärdiga, slutade sina dagar. Exekutionerna gingo hastigt och wäl. Wi hafva att i sammanhang med ofwanstående, rätta en förut meddelat oriktigt uppgift. Carl Wilhelm Andersson har nemligen icke, såsom förr nämndes, ingifvit ansökning om befrielse från dödsstraffet. Han, likasom den i måndags aflifwade Gadd, war nöjd med dödsdomen. Hustru Wallström, war den enda af de tre samtidigt här i länet lifdömda, som till Kongl. Maj:t ingick med ansökning om befrielse från dödsstraffet, men fick sin begären afslagen.(Nerikes Allehanda, Lördagen den 30 Oktober 1858)
Källa Aftonbladet och Nerikes Allehanda
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.