Tillbaka

#745

Tidpunkt 1829-03-28
Plats Husby-Ärlinghundra
  • Uppland
Brott
  • Giftmord
Avrättades hemort Odensala
Uppgifter om avrättningen Predikan hållen i Smedjegårds-häktets kyrka den 25 mars 1829, då pigan Greta Stina Ersdotter från Odensala församling af ärkestiftet skulle, derföre att hon med förgift afdagatagit sin husmoder, i sitt 24 lefnadsår mista högra handen, : halshuggas och på bål brännas, som skedde den derpå följande 28 i samma månad. Af. J.N. Holmgren ... Stockholm, tryckt hos P.A. Norstedt & söner, 1829.(Från Libris, enl Eva Leksell) I det tryckta talet (20 sidor, finns på KB, Kungliga biblioteket) av J N Holmgren, predikant vid Stockholms stads gäldstuga och häkten, finns bara detta om Greta Stina själv: Hennes samwete, som hittills warit döfwadt, waknar omsider. (---) Sjelf återföres du snart till din hembygd, att med din död gifwa den mest genomträngande warning, att hejda syndaren i sitt lopp, förmå den ogudaktige att öfwergifwa sina tankar samt lära alla att känna frälsningens behof och waksamhetens nödwändighet. På hemsida för Benstockens långtidsparkering vid Arlanda finns följande under rubriken Sista avrättningen på Svartbäck vid Benstocken : Pigan Greta Stina Ersdotter ska den 28 augusti 1828 ha gett Anna Nilsdotter, 66-årig hustru till Jan Andersson i Fransåker, en dödlig dos arsenik i frukostmaten. Greta Stina och mannen hade ett förhållande. Hon blev halshuggen och bränd på bål den 28 mars 1829 på Husby-Ärlinghundra härads avrättningsplats vid Benstocken och Svartkärret/Svartbäck (där SAS Arlandia-hotell nu ligger). Hon var då 24 år, 4 månader och 18 dagar gammal.
Källa (se ovan)
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.