Tillbaka

#741

Tidpunkt 1845-07-19
Plats Tegelsmora
  • Uppland
Brott
  • Mord
Avrättades hemort Tegelsmora
Uppgifter om avrättningen Upsala d. 23 Juli - Sistl. lördag d. 19 dennes, afrättades, å Films och Tegelsmora tingslags afrättsplats, bondeenkan Stina Pehrsdotter från Vibo, Tegelsmora socken, hvilken, för det hon med arsenik tagit sin man afdaga, blifvit dömd att mista lifvet genom halshuggning. - Då ofvannämnde Stina Pehrsdotter affördes från länshäktet, var en mängd nyfiket folk samladt vid slottet för att åskåda delinqventens afresa. Fånggevåldigern, som önskade att i en hast blifva qvitt det öbehöriga sällskapet, smällde hurtigt på hästen och körde i starkaste fart utföre slottsbacken, men vid en rännsten i Odenslund tog kärran en sådan törn, att det ena hjulet for utaf, och delinqventen lärer farit på hufvudet, men utan det betydligare skada sig, och egde genast den besinning, att hålla hästen medan gevaldigern åter påsatte hjulet. (Aftonbladet, Torsdag 24/7 1845)
Källa Aftonbladet
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.