Tillbaka

#739

Tidpunkt 1768-01-13
Plats Umeå landsförsamling
  • Västerbotten
Brott
  • Okänt
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen I Umeå landsförsamlings dödbok hittade jag en avrättning. Texten är bitvis väldigt svårläst så jag har inte kunnat tyda allt. 1768 Januari 13 afrättades på Tafleheden samt steglades på 5 stegel Lappen Thomas Mårtensson född 1743. Kunde läsa väl i book och utan til tämeligen sina Christendomsstycken, att han obehindrad nöt sina sahlighetsmedel, men efter egen bekännelse utan tillbörl. andakt ofta af ett invärtes samvetsagg, för sitt [...ktiga] väsende, som väl förstod vägen, men icke thes mindre på [...fälligt] sätt vek therifrå, menande sig genom sin nattvardsgång kunna lindra samvetsagget [häröfver?]. Kunde dock aldrig ernå ändamålet, så länge han alt mer och mer fördiupade sig i synder. Til thes han [röfade?] på slutet then [thet?] honom anförtrodde [...stvapen?] emellan Tafle och Umeå stad och blef therföre dömd mista högra hand och hufud samt steglas. Var i förstone något [...] [öfver?] thenna dom efter [...] förslag. Men [...] sig dock til slut at [-------------] förtient en sådan död och gick förnögd ut till rättareplatsen.
Källa Umeå landsförsamlings dödbok
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.