Tillbaka

#728

Tidpunkt 1824-12-02
Plats Kållered
  • Västergötland
Brott
  • Mord
  • Annat
Avrättades hemort Styrsö
Uppgifter om avrättningen Sluthelsning till min maka och mina barn, skickad från dödsberedelse-rummet, för resan till afrättsplatsen, den 2:dre december 1824, af Christen Andersson. Götheborg, tryckt hos Sam Norberg, 1824. På öfwer-auditeur Sundlers förlag.(Från Libris, enl Eva Leksell) Följande text återfinns även under 11 augusti 1824 ovan.: Enligt en artikel av fil. dr Lars Gahrn i Mölndalsposten 1996 avrättades 1824 tre män vid avrättningsplatsen Långås Lider nära hemmanet Våmmedal i Kållereds s:n. De tre, båtsmannen Johan Andersson i Flatås, fiskaren Christer Andersson och drängen Anders Andersson hade mördat besättningen på en strandad båt och plundrat dess last. Åklagaren hade begärt att de tre skulle avrättas på en ö ute i skärgården, skärgårdsbor och sjöfarande till skräck och varnagel, men detta bifölls inte av häradsrätten, utan avrättningen kom att ske på den vanligaavrättningsplatsen. Dödsdomen utfärdades den 15 sept. 1823 av Askims och Östra Hisings häradsrätt, men fallet överklagades via hovätten upp till Kunglig majestät, och den 11 maj 1824 fastslogs domen av Carl XIV Johan. Johan Andersson begärde att få bli avrättad snarast möjligt genom att såsom krigsman få bli skjuten, men han avrättades genom halshuggning den 11 aug. 1824. Samma öde mötte hans medbrottslingar den 2 dec. samma år, och kropparna styckades och sattes på stegel.
Källa (se ovan)
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.