Tillbaka

#719

Tidpunkt 1788-07-23
Plats
  • Västmanland
Brott
  • Mord
Avrättades hemort Fellingsbro
Uppgifter om avrättningen Twänne blods rop förestäldt, uti et skriftermål, för mördaren Anders Jansson, i Fellingsbro den 23 julii 1788, och på fleras begäran til trycket utgifwet, af Johan Leufqvist, Batail. Pred. och v. Pastor i Fellingsbro. Tryckt i Västerås 1789. (16 sidor, finns på KB, Kungliga biblioteket.) Ur talet: Hwad war ditt hjerta, när du tog det grymma beslut, at mörda din Maka (...)? (---) Din Makas död bedröfwar dina Föräldrar och fräter dödeliga sår i deras hjertan. Bland slutorden efter nattvarden: Jesu blod har wäl tystat din Hustrus blods rop i Himmelen och utwärkat förskoning och nåd hos Gud: men det ropar icke nåd, det tystar intet hennes blods hämderop på jorden. Du måste derföre sjelf försona borgerlig Lag och människor med din död, sjelf tysta hennes blods rop med ditt blod. Dagen därtil är nu inne: inom några timar skall du gå öfwer lifwets gräns, in på ewighetens rymd. Ack! lid ditt straff med tålamod: bäfwa intet för döden, ty Herren är med dig (...).
Källa (se ovan)
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.