Tillbaka

#718

Tidpunkt 1819-06-17
Plats Grythyttan
  • Västmanland
Brott
  • Rånmord
Avrättades hemort (Grythyttan)
Uppgifter om avrättningen Skriftemål för dödsfången, brodermördaren Swen Swensson Lif, hållet i Grythytte kyrka den 17 junii 1819. Tryckt i Göteborg 1826. Ur det tryckta talet (28 sidor, finns på KB, Kungliga biblioteket, troligen av Johan Gustaf Schultz, senare kyrkoherde i Grythyttan): Hurudant war dit hjerta då du lömskt upsökte din Broder och genom ett förrädiskt skott och sedan öfwat röfweri, södlade dina händer i din köttsliga Broders blod? (---) Din brottsliga gärning förorsakar häpnad och bestörtning i allas hjertan och bröst, detta ditt oerhörda brott utbreder fasa och blygd öfwer dina blodsförwanter och anhörige, det prässar förtwiwlans bittra suckar ur din gamla Moders bröst och sorgens strida tårefloder ur dess förgråtna ögon. Antagligen avrättades Sven Svensson Lif samma dag eller dagen efter (det verkar som om dessa skriftemål hölls strax före avrättningarna). Jag förutsätter att han faktiskt avrättades, eftersom talet annars inte borde ha tryckts, och att det skedde i Västmanland.
Källa Skriftetal (se texten)
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.