Tillbaka

#716

Tidpunkt 1829-12-19
Plats
  • Västmanland
Brott
  • Stöld
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Tal af Dödsfången And. Sjöberg wid dess sista kyrkogång. Tryckt i Västerås 1831. Författare: Anders Sjöberg. (4 sidor, finns på Riksarkivets bibliotek.) Ur detta tal: Inom få dagar skall jag undergå det rysliga straff, som jag igenom mina synder så wäl förtjent hafwer. Ytterligare två avsnitt finns: Tal på Afrättsplatsen af Dödsfången A. Sjöberg: Här sen I i dag en Christendomsbroder, som igenom sitt oförstånd framrusat i sina herrskande synder till sitt fördärf och hafwer derigenom förstört sin timliga lycka och sitt sanna wäl här i tiden, och hafwer derigenom tillskyndat sig den fasligaste död för menniskors ögon. (---) Igenom frosseri och dryckenskap har han förwållat sin ofärd och sin förtidiga död. (---) Ifrån Gud hade jag mig slitit och i sällskap med elaka stallbröder öfwat mig i det onda, som redan uppnått sin mognad och burit sin farliga frukt. Berättelse om sig sjelf: Jag föddes i Folkjerna af hederliga föräldrar. Wistades på flere ställen såsom dräng och war ansedd för beskedlig menniska. Kom i sällskap med skojare och stal en häst, hwarföre jag blef straffad med 40 par spö. Röfwade slutligen häst och kärra af en gosse på Långheden, för hwilket brott jag häktades den 30 Oct. 1828 och blir aflifwad wid 30 års ålder den 19 Decem. 1829. Jag efterlefwes af en ålderstigen Mor, Hustru och 9:årig dotter. Gud styrke mig i den sista stunden! -Avrättningsplats framgår inte men jag gissar att det var i Västmanland. Om inte datumet stämt hade väl inte skriften tryckts.
Källa (se texten)
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.