Tillbaka

#708

Tidpunkt 1747-02-25
Plats Anundsjö
  • Ångermanland
Brott
  • Stöld
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Här kommer ett fall från Ångermanland, Anundsjö där tredje resan stöld slutade med hängning. 1747 dn 25 februarii wardt Beata Johans Dotter hängder i galga för tiufnad, hon var födder i Malax, här gifter med en båtsman, kunde wähl sina Christendoms stycken, gick nögder och bereder till döden Hust Beata hängdes för tiufwerij.. i galga.. på Anundsjö afrattsplats wid medlet af Galasjön. Annan skribent skrev: Hon fick hänga tills kläderna började ruttna. Efter henne kallas platsen för Bjäta-bakk. - Beatas förste make dog i kriget, hon hade små att försörja, hon nödgades att stjäla mat och tjuvmjölka kor på skogen. Hösten 1744 dömdes hon för stöld i Själevad, Nätra och Arnäs socknar för stölder av mat, kläder och ett par får för sammanlagt 73 daler smt till 26 par ris. Efter nya stölder 1745 skrev prästen (tog fel på fadern) hwilken andra gången plichtat för stöld, effter werdslig dom, dömd stå 2ne söndagar på plichte paln och intagen effter Kiorkolagen de 1 December. Efter nya stölder infångades Beata i Jon Eliassons hölider söder om Risbäck och dömdes 1747 till döden.
Källa (ej meddelad)
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.