Tillbaka

#697

Tidpunkt 1695-12-07
Plats
  • Östergötland
Brott
  • Barnamord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen 7 december 1695 halshögs och brändes på båel Anna Christophersdoter en landlöperska, som bekände sig hafwa mylt sitt eget barn och sade sigh besat wara af den orena anden, hwad barnamordet angick så bekände hon friwiligen men hwad det senare widkommer war alt Gudhi ähran osanning, det hon ock tilstod, blifwandes rörder af Måns i Österby som henne antastade när hon Guds nampn försmädade och sigh besat gorde. Hon gorde en godh bekännelse, och gick gladeligen til döden. Hon bekände ock flere synder hemligen, som intet nämnes. (Siv Johansson, Sköllersta)
Källa Hällestads dödbok
Registrerad 2003-03-21 13:09

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.