Tillbaka

#684

Tidpunkt 1756-07-23
Plats Riddarholmen
  • Stockholm
Brott
  • Landsförräderi
  • Politiska orsaker
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen (23 & 26 juli 1756) En släkting till mig gick detta hemska öde till mötes: Per Christiernin, rustmästare vid livgardet, född 1732, var son till Margareta Regina Petre och Per Christiernin samt dotterson till borgmästaren i Arboga Johan Petre och Catharina Reenstierna. Christiernin avlockades av korpralen Daniel Schedvin den påtänkta planen till inskränkning av ständernas makt. En del vidtalade soldater och sjömän skulle enligt planen bemäktiga sig alla viktigare byggnader och ta rådet och riksdagsmännen tillfånga. Därefter skulle kung Adolf Fredrik sammankalla ny riksdag och införa ny konstitution. Per Christiernin blev dödsdömd 16 juli 1756 och avrättades 26 juli 1756 på den öppna platsen framför Riddarholmskyrkan genom halshuggning tillsammans med grevarna Erik Brahe och Gustaf Jakob Horn och fem andra personer under stort militäruppbåd och väldig publiktillströmning.[Göran Johnson, Stockholm] Tillägg: Erik Brahe, Johan Puke, Jakob Gustav Horn och Magnus Stålsvärd avrättades den 23 juli 1756 på den öppna platsen framför Riddarholmskyrkan. De hade dömts till döden för sammansvärjning. Tre dagar senare halshöggs på samma plats deras medhjälpare värdshusvärden Angel och underofficerarna Mozelius, Christiernin och Escholin. (Enligt Lundin-Strindbergs Gamla Stockholm plus artikel om Riddarholmen i DN 2/9 1996.) [Eva Leksell, Stockholm]
Källa (se ovan)
Registrerad 2003-03-21 13:12

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.