Tillbaka

#679

Tidpunkt 1827-07-28
Plats Stockholm
  • Stockholm
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen »Warnings-ord till menigheten på afrättsplatsen, uttalade af en bland de trenne prestmän, som den 28 sistlidne juli ledsagade enkan Wanselius till döden. Af en närwarande åhörare ungefärligen uppfattade och till trycket befordrade.» Tryckt i Stockholm 1827. Skriften (som finns på KB, Kungliga biblioteket) består bara av tio korta rader med religiöst innehåll. Ur Martin Bergman, Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal s 167: Prästerna i Adolf Fredriks församling fann Brita Christina Wanselius svårberedd. Hon hävdade nämligen enständigt sin oskuld, varför kyrkoherden Lars Tunelius fann det vara sin samvetsplikt att anmäla förhållandet, för den händelse hon talade sanning.(Eva Leksell, Stockholm) Änkan Brita Kristina Wanselius avrättades för mord å ett barn (se vidare under Allmänt). (Christian Schrepper, Essen)
Källa (se ovan)
Registrerad 2003-03-21 13:12

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.