Tillbaka

#673

Tidpunkt 1835-04-15
Plats Stockholm
  • Stockholm
Brott
  • Dråp
  • Annat
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Johan Fredrik Wallander, arbetsfånge på Långholmen (se vidare under Allmänt), avrättad i Stockholm 15 april 1835 för subordination och dråp: I dag på morgonen blef korrektionisten Wallander, som slog ihjel en Inspektor vid Långholmen med en spade, hvarom förut nämnts i detta blad, från stadhushäktet utförd till afrättsplatsen och halshuggen. Delinqventen hade ända till i förrgår visat den yttersta motsträfvighet för straffets undergående, och till och med hotat fångpredikanten, men gick nu med undergifvenhet sitt öde till mötes. En otalig folkskara bevistade, såsom vanligt vid dylicka tillfällen detta ohyggliga skådespel. Äfven en mängd åkande i hyrvagnar hade infunnit sig. (Aftonbladet, Onsdag 15/4 1835)
Källa Forskarupplagan av Sveriges Siste Skarprättare A. G. Dalman - Föregångare och Förrättningar i Skandinaviska Pressförlaget, Stockholm, 1934, sid. 119-121 samt
Aftonbladet, Onsdag 15/4 1835
Registrerad 2003-03-21 13:12

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.