Tillbaka

#672

Tidpunkt 1836-08-06
Plats Stockholm
  • Stockholm
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Persson, Karl, bryggardräng, mord å husbonde Wertmüller. Jmf. Blanche, A.: Ett offer för husagan i Hyrkuskens berättelser. Blanche nämner ej att Persson även begått brottsstöld. (Se vidare under Allmänt). I dag på morgonen har den ryktbare Carl Pehrsson, Wertmüllers mördare, blifvit afrättad på galgbacken utanför Skanstull. Han återföljdes af tvenne Prester, Fångpredikanten Holmgren och S. M. Adjunkten Wallinder, och exekutionen gick för sig utan buller eller oordning. Mördaren tycktes lugnt på sin hädanfärd till mötes. Uppkommen på schavotten, tog han sjelf af sin rocken och halsduken, som bandes för ögonen af Fångpredikanten. Bönen Fader Vår lästes, och några sekunder derefter hade hans hufvud fallit. En ofantlig folkmassa, säkert betydligt större än den, som var på Ladugårdsgärdet Midsommarsdagen, hade strömmat ut att se på detta vämjeliga och ohyggliga skådespel, och denna samling åskådare bestod icke endast af fotgängare af båda kön, utan äfven af personer i ekipager. Ett serskildt slags spektakel, i ordets mera vulgära betydelse, har jemväl de sednar dagarna egt rum vid Carl Pehrssons fängelse, bestående deruti, att folkskaror skockat sig i Stadshusets korridorer samt på gatan och gården utanföre, för att bese mördaren, som tidtals behagade framträda till fönstret af arresten, och visa sig för och tala med folket. Detta gick slutligen så långt, att vakt måste anskaffas och dörrarna till gården stängas.(Aftonbladet, Lördagen den 6 Augusti 1836)
Källa Forskarupplagan av Sveriges Siste Skarprättare A. G. Dalman - Föregångare och Förrättningar i Skandinaviska Pressförlaget, Stockholm, 1934, sid. 119-121 samt
Aftonbladet, Lördagen den 6 Augusti 1836
Registrerad 2003-03-21 13:12

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.