Tillbaka

#669

Tidpunkt 1841-06-02
Plats Stockholm
  • Stockholm
Brott
  • Mord
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Vik, Olof, gardist (se också under Allmänt). I morgon lärer spurtlagaren Klingjerts mördare, förre gardisten Wik, komma att afrättas.(Aftonbladet, Tisdagen den 1 Juni 1841) Förre gardisten Wik har i dag blifvit afförd till afrättsplatsen och halshuggen. En otalig menniskoskara hade begifvit sig ut att bivista detta tragiska skådespel. Bergen rundt omkring voro uppfulde och många hade klättrat upp i träden i grannskapet, närmast omkring spetsgården syntes en mängd vagnar och chäser. Hela Göthgatan fram under det processionen gick, voro de flesta fönster uppfyllda, mest med fruntimmer. Delinqventen gick med serdeles köld sitt öde till mötes. Vid ankomsten till stället och sedan domen blifvit uppläst, steg han sjelf stadigt upp på schavotten och helsade der medelst mössans aftagande, bödeln, som äfven helsat tillbaka. Han kastade derefter mössan ifrån sig och tog sjelf af halsduken hvarefter en Prest förband ögonen. Härunder läste en annan Prest välsignelsen och derefter Fader vår, dervid han leddes fram och lades ned på stupstocken, och vid orden `ski din vige´, rullade hufvudet ned öfver stupstocken. Kroppen kastades genasst ned in den strax invid öppnade grafven. En af de ohyggligaste biomständigheter vid sådana tillfällen är, att se personer framkomma, att dricka af den halshuggnes blod, för att, enligt en gammal folktro, bota sig för fallandesjuka. Tvänne karlar hade äfven nu infunnit sig i sådant ändamål och framhöllo en stentalrik, af hvilken de sedan drucko.(Aftonbladet, Onsdagen den 2 Juni 1841) Emot berättselsen i gårdagsbladet, om förre gardisten Wiks afrättning har den anmärkning blifvit gjord, att skarprättaren icke, såsom der står, hälsat tillbaka på delinqventen, emedan han alltid vänder sig bort, då delinqventen kommer upp på schavotten, och först vänder sig till honom, då han är nedlagd på stupstocken.(Aftonbladet, Thorsdagen den 3 Juni 1841)
Källa Forskarupplagan av Sveriges Siste Skarprättare A. G. Dalman - Föregångare och Förrättningar i Skandinaviska Pressförlaget, Stockholm, 1934, sid. 119-121 samt
Aftonbladet, 1:a, 2:a och 3:e Juni 1841
Registrerad 2003-03-21 13:12

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.