Tillbaka

#635

Tidpunkt 1722-04-04
Plats Ysane
  • Blekinge
Brott
  • Misshandel
Avrättades hemort Ysane
Uppgifter om avrättningen I Ysane, Listers härad i Blekinge finns nedanstående anteckning i YSANDE KiÖRKIO BOOK, den är påbörjad 1689 och avslutas med följande avsnitt: Passerat här i församlingen Ysanna sedan iag kom hijth til Pastoratet. Anno 1722 d: 4 April uthstod unga Bonden Lars Swenss. af Ysane och Postgården sitt strafff med halshuggande på vanle Rättare platsen wid Norje för dett han slagit sin gamble fader Swen Larsson i Postgården men blef lick säll i Ysane Kyrckiogård begrafwen wästan wid Kyrckian.
Källa Ysane kyrkobok
Registrerad 2003-03-21 13:14

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.