Tillbaka

#520

Tidpunkt 1853-11-01
Plats Björnekulla
  • Skåne
Brott
  • Mord
  • Mordbrand
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen »Till Hof-Rätten. Härmed har Konungens Befallningshafvande äran inberätta att till underdånig följd af Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag den 1 sistl. Juli, och den 12 påföljande Augusti, för mord och mordbrand till döden dömda Jöns Göransson Ramberg och Nils Andersson, Tisdagen den 1 dennes (november) blefwo afrättade å Södra Åsbo Härads Afrättsplats.» [Södra Åsbo härads avrättningsplats låg i Björnekulla socken.] /Admin.
Källa Kristianstads läns landskansli 1853 A I:128
Registrerad 2003-03-21 13:14

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.