Tillbaka

#508

Tidpunkt 1753-12-12
Plats Väse
  • Värmland
Brott
  • Barnamord
Avrättades hemort Ölme
Uppgifter om avrättningen Ölme, Värmland: 1753 vid laga ting blev två dödsdomar fällda, som verkställdes. 1753 den 12 december blev soldatdottern Margareta Larsdotter för begånget barnamord halshuggen och å båle bränd. Hon kom hösten 1750 till Ölme från Grytingsundet i Lungsund och var då gift med soldaten i Tånäs Anders Tånfält. Under dennes vistande i Finland vid Sveaborgs fästningsbygge mördade hon i juni månad sitt nyfödda gossebarn, vilket hon vid rannsakningen erkände sig hava med avskedade soldaten Anders Svensson från Stora Lerdala, hos vilken hon den tiden var i tjänst, och i sitt 28:e år undergick hon efter föregående skriftning och god förberedelse på nämnda dag dödsstraffet på avrättsplatsen i Mon i Väse socken. Men på grund av att nämnde Anders Svensson haft vetskap om eller delaktighet i detta barnamord blev han vid spöpålen i Rudsberg samma dag undfägnad med 40 par spön (se Ölme dödbok). Detta sista var även dödsstraff. Vid den spöpålen blev nog många ryggar sargade och mången syndare undfägnad med 40 par spön.Citat från Lars Lämgrens bok Ölme, del 2 (1917).
Källa Lars Lämgrens bok Ölme, del 2 (1917)
Registrerad 2003-03-21 13:14

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.