Tillbaka

#470

Tidpunkt 1739-03-13
Plats Bogsarve
  • Gotland
Brott
  • Annat
Avrättades hemort
Uppgifter om avrättningen Knifskärning: Skepps Timmermannen Mathias Dahlman som Skurit dess Skeppare. Införd från Burgsviken till Arrest i Staden. Till Skeppstimbermannen Mattias Dahlman som ifrån d. 9. Sep.1738 till d. 13 Marti 1739 här i Fängelset suttit a 3/ :om dagen giör för 1739. ----- 6. 24. Noch utbetalt till Skjiits för Lifsfången Dahlmans och Hans Jägerhorns utförande till Tinget, då den förra utstod sitt straff, med wagn och Hästar till Bogsarfwe, som är 4. mihl a 16/: mihlen giör -------- 2. Blef Lifsfången Dahlman Halshuggen ute wid Tingsplatsen Bogsarfwe? efter Tingsrättens Dom, utan Hof Rättens kännedom?
Källa (ej meddelat)
Registrerad 2003-03-21 13:46

Avrättade

Avancerad sökning

Så många avrättades

Listan nedan redovisar det totala antalet avrättade i Sverige 1761-1910.

 Årtal  Antal avrättade
1761-1770 263
1771-1780 141
1781-1790 62
1791-1800 60
1801-1810 70
1811-1820 96
1821-1830 110
1831-1840 135
1841-1850 57
1851-1860 69
1861-1870 12
1871-1880 4
1881-1890 3
1891-1900 4
1901-1910 1


Den baserar sig på sammanställningen i: Hofer, Hanns v. Brott och straff i Sverige: Historisk kriminalstatistik 1750-1984 Sthlm 1985 (SCB). Tack till Andreas Törnqvist, som meddelat uppgifterna till Rötter.